W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Interesanci Starostwa korzystają już z windy

07.06.2022

W budynku Starostwa Powiatowego zakończyła się budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III”, której całkowity koszt wyniósł 430 000,00 złotych.

Interesanci Starostwa korzystają już z windy

O potrzebie likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej  mówili obecni w Starostwie Powiatowym, senator Jarosław Rusiecki, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON, Andrzej Michalski, starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak oraz dyrektor PCPR, Joanna Pikus. W wydarzeniu uczestniczyli także sekretarz, Łukasz Witkowski, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek oraz wykonawca inwestycji, przedstawiciel lokalnej firmy INBUD, Jerzy Zaborowski.

O konieczności wykonania windy w budynku Starostwa Powiatowego nie trzeba nikogo przekonywać. Projekt windy długo oczekiwał na realizację, bo aż od 2017 roku. My zdecydowaliśmy się go sfinalizować, dostrzegając ogromną potrzebę ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług administracyjnych. Ogółem koszt projektu to 430 tysięcy, z czego dofinansowanie ze środków PFRON to ponad 90 tysięcy złotych, tak więc większość tych kosztów ponieśliśmy sami.

Jednocześnie chcę dodać, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa bardzo prężnie, bo zainteresowanie środkami PFRON jest duże. To właśnie przez ręce pracowników PCPR przechodzą wnioski ze wszystkich gmin naszego powiatu. W tym roku, my również jako Starostwo Powiatowe, wystąpiliśmy o środki na przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, tu w naszym budynku – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Poza dostosowaniem łazienek, powiat ostrowiecki w bieżącym roku ubiega się o dofinansowanie projektu dla Gminy Ćmielów na podjazd do Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie w kwocie 33.880,76 zł. oraz dla Gminy Waśniów na budowę windy w kwocie. 150.000,00 złotych.

Warto zaznaczyć, że w 2021 roku z dofinansowania środkami PFRON, które zostały złożone za pośrednictwem PCPR skorzystały - gmina Kunów w zakresie budowy windy i łazienki w budynku UM w kwocie 150.000,00 zł. oraz gmina Ostrowiec Świętokrzyski, na budowę windy w budynku Urzędu, która jest w realizacji. Z kolei w 2020 roku środkami PFRON dofinansowano gminę Kunów na remont łazienek w PSP w Kunowie w wysokości 14.846,74 zł. oraz gminę Ćmielów na dwa zadania, budowy podjazdu do PSP w Brzóstowej kwotą 10.175,00 zł. i na pochylnię do UM w Ćmielowie kwotą 10.695,97 złotych.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}