W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Inauguracyjne posiedzenie Rady Rynku Pracy

23.03.2023

Pierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Rynku Pracy, w związku z upływem kadencji poprzedniej Rady. Podczas posiedzenia Małgorzata Stafijowska przedstawiła zakres działania Powiatowej Rady Rynku Pracy, będącej organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Rada wybierana jest na okres 4 lat. W jej skład wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i związków zawodowych, organizacji pracodawców, przedstawiciele izb rolniczych, związku zawodowego rolnictwa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Nowa Rada rozpoczęła prace w składzie: wicestarosta Andrzej Jabłoński – reprezentujący powiat ostrowiecki, przedstawiciele gminy Ostrowiec Świętokrzyski - Daniel Strojny i Andrzej Kruk oraz Wojciech Krasuski NSZZ „Solidarność” Celasa Huta Ostrowiec, Maria Poziomek Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Marcin Gębura Forum Związków Zawodowych (FZZ) Związek Zawodowy „Kadra”, Beata Barwinek i Beata Walczyk - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Kamila Pękalska Związek Pracodawców Business Centre Club, Andrzej Pietrzykowski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krystyna Zdonek Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach, Leszek Sułek Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” i Agnieszka Budek Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych. W posiedzeniach Rady uczestniczyła także członek zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska, jednocześnie dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego, podmiotu działającego m.in. na rzecz promowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Podczas posiedzenia nowa Rada wybrała zarząd – przewodniczącym, po raz kolejny został wicestarosta Andrzej Jabłoński, zaś wiceprzewodniczącą Agnieszka Budek, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych, będąca od 20 lat członkiem Rady, reprezentująca organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy. Nowa Rada ustaliła także harmonogram spotkań oraz zaopiniowała wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Zespołu Szkół Nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej.            

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}