W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dotacja na pracę przy zabytkach

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Zasady udzielania środków dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego

Szczegółowe procedury dotyczące udzielania dotacji zostały określone w Uchwale
Nr LIII/340/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Na co może być udzielona dotacja?

Dotacja może być udzielona na dofinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowieckiego, jeśli obiekt znajduje się w złym stanie technicznym oraz ma istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, określonych
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacja może zostać udzielona każdemu, kto jest właścicielem bądź posiada tytuł prawny
do władania zabytkiem.

W jakiej wysokości może zostać udzielona dotacja?

Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych objętych wnioskiem o udzielenie dotacji.

Jeżeli zabytek, objęty wnioskiem posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona
do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Jeżeli stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja również może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Jak ubiegać się o dotację?

Ubiegający się o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego powinien złożyć wniosek, skierowany do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego wraz z wymaganymi załącznikami.

Po przyznaniu dotacji przez Radę Powiatu Ostrowieckiego, przekazanie dotacji nastąpi w tym samym roku kalendarzowym, w którym została przyznana po uprzednim podpisaniu umowy
o przekazaniu dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku, na wykonanie których została przyznana dotacja.

Rozliczenie dotacji

Otrzymane środki dotacji należy rozliczyć poprzez złożenie Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Materiały

Wniosek o udzielenie dotacji na prace przy zabytku
Wniosek​_o​_udzielenie​_dotacji​_na​_prace​_przy​_zabytku.doc 0.05MB
Sprawozdanie z wykonania prac przy zabytku
Sprawozdanie​_z​_wykonania​_prac​_przy​_zabytku.docx 0.02MB
Wykaz udzielonych dotacji w 2022 r.
Wykaz​_udzielonych​_dotacji​_w​_2022​_r.pdf 0.49MB
{"register":{"columns":[]}}