W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 Ćmielów – miasto, 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, 260705_4 Kunów – miasto, 260705_5 Kunów – obszar wiejski, 260706_2 Waśniów – obszar wiejski, w powiecie ostrowieckim. - zamieszczono 09.11.2023 r.

09.11.2023

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania
(np. zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu  i inne)  zamieszczane są chronologicznie na dole strony.

Uwaga! Postępowanie unieważnione. Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do udziału w powtórzonym postępowaniu, które wkrótce zostanie ogłoszone.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023-BZP 00484700-01 z dnia 2023.11.09
Ogłoszenie​_​_o​_zamówieniu​_nr​_2023-BZP​_00484700-01​_z​_dnia​_2023-11-09.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 1.20MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.52MB
Załącznik Nr 1 do umowy - WARUNKI TECHNICZNE
Załącznik​_Nr​_1​_do​_umowy​_-​_WARUNKI​_TECHNICZNE.pdf 0.77MB
Załącznik Nr 2 do umowy - PRZEDMIOT POWIERZENIA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Załącznik​_Nr​_2​_do​_umowy​_-​_PRZEDMIOT​_POWIERZENIA​_ORAZ​_ZAKRES​_​_PRZETWARZANIA​_DANYCH.docx 0.02MB
Załącznik Nr 3 do umowy - Oświadczenie
Załącznik​_Nr​_3​_do​_umowy​_-​_Oświadczenie.docx 0.02MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych usług
Załącznik​_Nr​_6​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_wykonanych​_usług.doc 0.04MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób.
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.76MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.11.2023 09:53 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 Ćmielów – miasto, 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, 260705_4 Kunów – miasto, 260705_5 Kunów – obszar wiejski, 260706_2 Waśniów – obszar wiejski, w powiecie ostrowieckim. - zamieszczono 09.11.2023 r. 4.0 23.11.2023 14:03 Robert Zajączkowski
Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 Ćmielów – miasto, 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, 260705_4 Kunów – miasto, 260705_5 Kunów – obszar wiejski, 260706_2 Waśniów – obszar wiejski, w powiecie ostrowieckim. - zamieszczono 09.11.2023 r. 3.0 15.11.2023 12:46 Robert Zajączkowski
Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 Ćmielów – miasto, 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, 260705_4 Kunów – miasto, 260705_5 Kunów – obszar wiejski, 260706_2 Waśniów – obszar wiejski, w powiecie ostrowieckim. - zamieszczono 09.11.2023 r. 2.0 09.11.2023 10:08 Robert Zajączkowski
Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 Ćmielów – miasto, 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, 260705_4 Kunów – miasto, 260705_5 Kunów – obszar wiejski, 260706_2 Waśniów – obszar wiejski, w powiecie ostrowieckim. - zamieszczono 09.11.2023 r. 1.0 09.11.2023 09:53 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}