W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dostępny Powiat Ostrowiecki

logo

Źródło dofinansowania
Dofinansowano przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”  

Wartość projektu
99 600,00 zł

Wartość dofinansowania
83 942,88 zł

Cel projektu
Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat ostrowiecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej/informacyjno-komunikacyjnej, tj. osób z problemami wzroku, słuchu, poznawczymi oraz ograniczeniami w poruszaniu się. Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Powiatu ostrowieckiego, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób o szczególnych potrzebach, zaś lokalnym instytucjom pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami. Tym samym działania podjęte w ramach niniejszego projektu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania 2.18 PO WER, tj. Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Założone w projekcie działania wpłyną na podniesienie świadomości JST i ich pracowników w zakresie wiedzy o problematyce potrzeb osób o szczególnych potrzebach oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych dla tej grupy mieszkańców Powiatu ostrowieckiego, co przyczyni się do wyrównywania szans osób z rozmaitymi ograniczeniami i dysfunkcjami, a w konsekwencji do wzrostu udziału osób o szczególnych potrzebach, w tym OzN w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym itp.

{"register":{"columns":[]}}