W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dostawa soli drogowej - zamieszczono 19.10.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 0040002801 z dnia 19.10.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_BZP​_nr​_0040002801​_z​_dnia​_2022-10-19.pdf 0.11MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.79MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.30MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.10.2022 r
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszeniaz​_dnia​_25102022​_r.pdf 0.04MB
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - 25.10.2022 r.
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_treści​_SWZ​_-​_25102022​_r.pdf 0.58MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - 27.10.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_realizację​_zamówienia​_-​_27102022​_r.pdf 0.54MB
Informacja z otwarcia ofert - 02.11.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_02112022​_r.pdf 0.26MB
Zawiadomienie - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_-​_informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.53MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.10.2022 13:34 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostawa soli drogowej - zamieszczono 19.10.2022 r. 7.0 04.11.2022 14:32 Mariusz Kasprzyk
Dostawa soli drogowej - zamieszczono 19.10.2022 r. 6.0 04.11.2022 14:00 Robert Zajączkowski
Dostawa soli drogowej - zamieszczono 19.10.2022 r. 5.0 02.11.2022 12:44 Robert Zajączkowski
Dostawa soli drogowej - zamieszczono 19.10.2022 r. 4.0 27.10.2022 10:29 Robert Zajączkowski
Dostawa soli drogowej - zamieszczono 19.10.2022 r. 3.0 25.10.2022 11:53 Robert Zajączkowski
Dostawa soli drogowej - zamieszczono 19.10.2022 r. 2.0 25.10.2022 11:40 Robert Zajączkowski
Dostawa soli drogowej - zamieszczono 19.10.2022 r. 1.0 19.10.2022 13:34 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}