W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dostawa paliw płynnych - zamieszczono 07.10.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 0038297301 z dnia 2022.10.07
Ogłoszenie​_BZP​_nr​_​_0038297301​_z​_dnia​_2022-10-07.pdf 0.13MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.80MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Załącznik nr 5a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla części I.
Załącznik​_nr​_5a​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_dla​_cząści​_I.pdf 0.46MB
Załącznik nr 5b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla części II.
ZaŁącznik​_nr​_5b​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_dla​_części​_II.pdf 0.30MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_z​_dnia​_13102022​_r.pdf 0.04MB
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ - 13.10.2022 r.
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_treści​_SWZ​_-​_13102022​_r.pdf 1.59MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - 17.10.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_realizację​_zamówienia​_-​_17102022​_r.pdf 0.61MB
Informacja z otwarcia ofert - 19.10.2022.r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_19102022​_r.pdf 0.26MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz.2 -21.10.2022 r.
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_cz2.pdf 0.36MB
Zawiadomienie - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 1 - 27.10.2022 r.
Zawiadomienie​_-​_informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_zadanie​_1.pdf 0.60MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2022 13:37 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostawa paliw płynnych - zamieszczono 07.10.2022 r. 7.0 27.10.2022 14:23 Robert Zajączkowski
Dostawa paliw płynnych - zamieszczono 07.10.2022 r. 6.0 21.10.2022 09:17 Robert Zajączkowski
Dostawa paliw płynnych - zamieszczono 07.10.2022 r. 5.0 19.10.2022 11:42 Robert Zajączkowski
Dostawa paliw płynnych - zamieszczono 07.10.2022 r. 4.0 17.10.2022 11:29 Robert Zajączkowski
Dostawa paliw płynnych - zamieszczono 07.10.2022 r. 3.0 13.10.2022 15:08 Robert Zajączkowski
Dostawa paliw płynnych - zamieszczono 07.10.2022 r. 2.0 13.10.2022 12:08 Robert Zajączkowski
Dostawa paliw płynnych - zamieszczono 07.10.2022 r. 1.0 07.10.2022 13:37 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}