W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap

 

logo

„Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”

 

Przedmiotowy projekt jest realizowany w latach 2019-2022 w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia; Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Projekt stanowi kontynuację rozpoczętego przez samorząd gminny I etapu projektu, obejmującego m.in. budowę bazy komunikacji miejskiej, zakup 10 nowoczesnych autobusów, modernizacje przystanków, oświetlenie energooszczędne, budowę park&ride oraz bike&ride.

Realizacja II etapu projektu zakłada następujące działania:

 • przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej niezbędnej dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności, tj. przebudowę ul. 11 – go Listopada od
  ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej (z zatokami, buspasem, oświetleniem energooszczędnym, ścieżką rowerową i chodnikiem) oraz budowę ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia energooszczędnego w ramach rozbudowy i przebudowy
  ul. Samsonowicza wraz ze skrzyżowaniem (rondo), przebudowę odcinka ul. Samsonowicza do
  1 –szej bramy (z buspasem, ścieżką rowerową i oświetleniem energooszczędnym),
 • montaż 10 wiat przystankowych,
 • montaż 6 tablic informacyjnych przystankowych wraz z oprogramowaniem, stanowiącym System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP),
 • zakup 5 autobusów hybrydowych,
 • zakup wyposażenia do autobusów (elementy zintegrowanego biletu miejskiego),
 • zakup sprawdzarki kontrolera, 2 punktów doładowań,
 • zakup kart,
 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • przeprowadzenie kampanii promującej transport ekologiczny,
 •  promocję projektu (zakup tablic informacyjno-pamiątkowych).

Powiat Ostrowiecki jako partner projektu jest odpowiedzialny za realizację działania, obejmującego Przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej niezbędnej dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności.

 

Cel projektu:

Ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.

 

Planowane efekty:

Ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery z transportu publicznego
na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W ramach projektu, zakłada się zaoszczędzenie 44,26 MWh/rok energii elektrycznej. Odpowiedzią na realizowany projekt będzie przede wszystkim poprawa stanu środowiska, co wpłynie pozytywnie m.in. na zdrowie mieszkańców miasta. Dzięki zaplanowanym w ramach projektu działaniom, poprawie ulegnie nie tylko jakość powietrza, ale również nastąpi podniesienie atrakcyjności obszaru oraz jego konkurencyjności. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej oraz ścieżek rowerowych. Zakładanym rezultatem realizacji projektu jest:

 • długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2,85 km
 • długość wyznaczonych buspasów    - 1,11 km
 • liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego – 175 szt.

Długość dróg modernizowanych w ramach projektu wynosi 1,38 km.

 

Wartość projektu:    29 702 678,94 zł, z czego:

- wydatki kwalifikowalne:                                                   26 543 624,25 zł
- dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich): 22 562 080,61 zł
- wkład własny:                                                                       7 140 598,33 zł

 

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.01.2022 15:23 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap 4.0 24.02.2023 09:18 Anna Strąpoć
Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap 3.0 24.02.2023 09:13 Anna Strąpoć
Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap 2.0 04.03.2022 15:13 Ksenia Loranty
Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap 1.0 14.01.2022 15:23 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}