W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Będzie remont drogi w Wólce Pętkowskiej

09.09.2022

W Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie umowy na realizację remontu drogi powiatowej w Wólce Pętkowskiej w gminie Bałtów.

Będzie remont drogi w Wólce Pętkowskiej

Beneficjentami umowy są starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Adam Podsiadło i wójt gminy Bałtów Hubert Żądło, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Julity Szewczyk i Pawła Kudasa skarbnika gminy Bałtów.

Szacunkowy koszt zadania to 700 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy to dofinansowanie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, a pozostałe 200 tysięcy pokryją solidarnie po 100 tysięcy samorząd powiatu i gminy Bałtów.

Jak mówili podczas spotkania wszyscy uczestnicy, argumentem za przystąpieniem do tego remontu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Podejmowane starania dotyczące  remontu drogi powiatowej w Wólce Pętkowskiej zakończyły się sukcesem. Będziemy remontować odcinek o długości 650 metrów, przy dużej pomocy finansowej Nadleśnictwa Ostrowiec i przy solidarnym współfinansowaniu powiatu z gminą Bałtów. W ostatnim czasie sporo było tych zadań we współpracy z samorządami gmin i znowu podkreślę, że razem można więcej. Jest szansa na wyremontowanie tego odcinka jeszcze w tym roku. Będzie to kolejny odcinek wyremontowanej drogi powiatowej, z której już niebawem będą mogli korzystać mieszkańcy, za co dziękuję Nadleśnictwu Ostrowiec Świętokrzyski i samorządowi gminy Bałtów – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Adam Podsiadło, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski zaznaczył, że  podjęte działania to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

Jak podkreśla Tomasz Mroczek naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu, droga ta wymagała podjęcia pilnych działań inwestycyjny. I takie działania w zakresie pozyskania dofinansowania były wcześniej podejmowane przez zarząd powiatu, jednak w ocenie komisji nie zyskały one aprobaty. Stąd podpisanie umowy na wspólne finansowanie zadania gwarantuje sprawne zrealizowanie tego zadania.

To pierwszy z etapów, jaki będzie prowadził do finału, jakim będzie oddanie w użytkowanie mieszkańcom wyremontowanego odcinka drogi. Remont będzie obejmował wymianę istniejącej nawierzchni, w miejsce nawierzchni wbudujemy trzy nowe warstwy bitumiczne, które oprócz poprawy walorów eksploatacyjnych wpłyną na poprawę walorów technicznych. Ta droga będzie więc wzmocniona  co spowoduje, że po tej drodze będzie można bezpiecznie poruszać się. W ramach zadania zostaną wykonane także obustronne pobocza, utwardzone kruszywem. Chcemy to zadanie zakończyć do 16 grudnia br. Na tym etapie kończymy wykonywanie dokumentacji projektowej. Jesteśmy już w fazie finalnej. W przyszłym tygodniu będziemy uzyskiwali wszelkie zgody administracyjne i zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe – wyjaśnia naczelnik Tomasz Mroczek.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już niebawem ruszy remont drogi, który jest ważnym traktem łączącym gminę Bałtów z powiatem opatowskim To ważny trakt gminy Bałtów, który łączy się z powiatem opatowskim. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort jazdy kierowców i innych użytkowników tego odcinka.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}