W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

Wykreślenie klubu sportowego działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego.

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o likwidacji uczniowskiego klubu sportowego/ klubu sportowego
 • pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego*

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

Do wniosku/zawiadomienia* należy dołączyć:

 1. protokół z zebrania wraz z uchwałami:
 • o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • o przeznaczeniu posiadanego majątku,
 • powołaniu likwidatora stowarzyszenia*
 • podaniu do publicznej  informacji wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego

2. listę obecności wraz z podpisami członków uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego uczestniczących w zebraniu.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

W dalszej kolejności likwidator (po upłynięciu terminu zgłaszania sprzeciwu określonego w ogłoszonej przez likwidatora informacji o likwidacji) składa*:

 • wniosek o likwidacji uczniowskiego klubu sportowego/ klubu sportowego

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego
  i przejmującego)
 2. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) – stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji

UWAGA:

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych klub traci osobowość prawną. 


OPŁATY:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeń sportowych)wynosi 10,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:
 1. w punkcie Poczty Polskiej (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim)
 2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Św. –

     Santander 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • stowarzyszenie otrzymuje decyzje o wykreśleniu z ewidencji,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawa o sporcie (Dz. U. z 2018 poz.1263 z późn. zm)

*Jeśli jest niezbędne.

Materiały

Wniosek o wykreślenie z ewidencji Klubów Sportowych/Uczniowskich Klubów Sportowych
Wniosek-o-wykreślenie-z-ewidencji.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2022 11:16 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 3.0 31.05.2022 10:20 Kinga Ciepichał
Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 2.0 21.02.2022 14:41 Beata Kobiałka
Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 1.0 18.01.2022 11:16 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}