W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych (stowarzyszeń sportowych)

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

OPŁATY:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeń sportowych)wynosi 17,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:
 1. w punkcie Poczty Polskiej (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim)
 2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Św. 

  Santander 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wyciąg z ewidencji klubów (zaświadczenie) wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje zaświadczenie (wypis) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • zaświadczenie (wypis) można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłany za pośrednictwem poczty (list polecony).

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawa o sporcie (Dz. U. z 2018 poz.1263 z późn. zm)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. 
  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji Klubów Sportowych/Uczniowskich Klubów Sportowych
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia-z-ewidencji-KSUKS.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2022 11:16 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 3.0 31.05.2022 10:18 Kinga Ciepichał
Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 2.0 21.02.2022 14:37 Beata Kobiałka
Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych 1.0 18.01.2022 11:16 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}