W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stanowisko ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.
 
Przemysław Tic       
Pokój 307
tel. (41) 247-69- 33

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia – RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej i krajowych o ochronie danych.
 2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia (RODO), innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz wewnętrznych procedur i polityk administratora.
 3. Szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych.
 4. Przeprowadzanie systematycznych audytów w komórkach organizacyjnych jednostek powiatu w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 5. Udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych, jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiot przetwarzający dane, w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem. Ocena ryzyka pod kątem jego źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia. Wdrażanie praktyk pozwalających zminimalizować to ryzyko.
 6. Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Do zadań wykonywanych na Stanowisku ds. BHP należy w szczególności:

 1. Szkolenie pracowników starostwa w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwai higieny pracy
 3. Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń w zakresie bhp.
 4. Przeprowadzanie postępowań powypadkowych.
 5. Bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników starostwa oraz składanie wniosków zmierzających do wyeliminowania tych zagrożeń.
 6. Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami starostwa.
{"register":{"columns":[]}}