W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2023 rok

SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ 2023R.

Materiały

RB-28S​_za​_I​_kwartał​_2023r
RB-28S​_za​_I​_kwartał​_2023r.pdf 1.67MB
RB-27S​_za​_I​_kwartał​_2023r
RB-27S​_za​_I​_kwartał​_2023r.pdf 0.73MB
RB-27S​_za​_I​_kwartał​_2023r​_-​_korekta​_nr​_1
RB-27S​_za​_I​_kwartał​_2023r​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 0.73MB
RB-N​_za​_I​_kwartał​_2023r
RB-N​_za​_I​_kwartał​_2023r.pdf 0.25MB
RB-N​_za​_I​_kwartał​_2023r​_-​_korekta​_nr​_1
RB-N​_za​_I​_kwartał​_2023r​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 0.25MB
RB-Z​_za​_I​_kwartał​_2023r
RB-Z​_za​_I​_kwartał​_2023r.pdf 0.10MB
RB-34S​_za​_I​_kwartał​_2023r
RB-34S​_za​_I​_kwartał​_2023r.pdf 0.22MB
RB-NDS​_za​_I​_kwartał​_2023r
RB-NDS​_za​_I​_kwartał​_2023r.pdf 0.16MB
Rb-NDS​_za​_I​_kwartał​_2023r-korekta​_nr​_1
Rb-NDS​_za​_I​_kwartał​_2023r-korekta​_nr​_1.pdf 0.16MB
Informacja​_o​_wykonaniu​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_według​_stanu​_na​_koniec​_I​_kwartału​_2023​_roku
Informacja​_o​_wykonaniu​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_według​_stanu​_na​_koniec​_I​_kwartału​_2023​_roku.pdf 0.74MB

SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2023R.

Materiały

RB-28S​_za​_II​_kwartał​_2023r
RB-28S​_za​_II​_kwartał​_2023r.pdf 1.69MB
RB-27S​_za​_II​_kwartał​_2023r
RB-27S​_za​_II​_kwartał​_2023r.pdf 0.76MB
RB-34S​_za​_II​_kwartał​_2023r
RB-34S​_za​_II​_kwartał​_2023r.pdf 0.24MB
RB-N​_za​_II​_kwartał​_2023r
RB-N​_za​_II​_kwartał​_2023r.pdf 0.25MB
RB-Z​_za​_II​_kwartał​_2023r
RB-Z​_za​_II​_kwartał​_2023r.pdf 0.10MB
RB-NDS​_za​_II​_kwartał​_2023r
RB-NDS​_za​_II​_kwartał​_2023r.pdf 0.16MB
RB-NDS​_-​_korekta​_nr​_1​_za​_II​_kwartał​_2023r
RB-NDS​_-​_korekta​_nr​_1​_za​_II​_kwartał​_2023r.pdf 0.16MB
Informacja​_o​_wykonaniu​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_według​_stanu​_na​_koniec​_II​_kwartału​_2023​_roku
Informacja​_o​_wykonaniu​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_według​_stanu​_na​_koniec​_II​_kwartału​_2023​_roku.pdf 0.74MB

SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ 2023R.

 

Materiały

RB-28S​_za​_III​_kwartał​_2023r
RB-28S​_za​_III​_kwartał​_2023r.pdf 1.70MB
RB-28S​_za​_III​_kwartał​_2023r​_-​_korekta​_nr​_1
RB-28S​_za​_III​_kwartał​_2023r​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 1.71MB
RB-27S​_za​_III​_kwartał​_2023r
RB-27S​_za​_III​_kwartał​_2023r.pdf 0.80MB
RB-N​_za​_III​_kwartał​_2023r
RB-N​_za​_III​_kwartał​_2023r.pdf 0.25MB
RB-Z​_za​_III​_kwartał​_2023r
RB-Z​_za​_III​_kwartał​_2023r.pdf 0.10MB
RB-34S​_za​_III​_kwartał​_2023r
RB-34S​_za​_III​_kwartał​_2023r.pdf 0.24MB
Informacja​_o​_wykonaniu​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_według​_stanu​_na​_koniec​_III​_kwartału​_2023​_roku
Informacja​_o​_wykonaniu​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_według​_stanu​_na​_koniec​_III​_kwartału​_2023​_roku.pdf 0.74MB

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2023 I IV KWARTAŁ 2023 ROKU

Materiały

Rb-28s​_-​_za​_2023​_rok
Rb-28s​_-​_za​_2023​_rok.pdf 1.70MB
Rb-28s​_-​_za​_2023​_rok​_-​_korekta​_nr​_1
Rb-28s​_-​_za​_2023​_rok​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 1.70MB
Rb-27s​_-​_za​_2023​_rok
Rb-27s​_-​_za​_2023​_rok.pdf 0.85MB
Rb-34s​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r
Rb-34s​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r.pdf 0.25MB
Rb-N​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r
Rb-N​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r.pdf 0.25MB
Rb-NDS​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r
Rb-NDS​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r.pdf 0.16MB
Rb-ST​_-​_za​_2023​_rok
Rb-ST​_-​_za​_2023​_rok.pdf 0.11MB
Rb-UZ​_-​_za​_2023​_rok
Rb-UZ​_-​_za​_2023​_rok.pdf 0.09MB
Rb-UZ​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r-​_korekta​_nr​_1
Rb-UZ​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r-​_korekta​_nr​_1.pdf 0.09MB
Rb-Z​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r
Rb-Z​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r.pdf 0.10MB
Rb-Z​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r-​_korekta​_nr​_1
Rb-Z​_-​_za​_IV​_kwartał​_2023r-​_korekta​_nr​_1.pdf 0.10MB
Rb-28S​_za​_2023​_rok​_-​_korekta​_nr​_2
Rb-28S​_za​_2023​_rok​_-​_korekta​_nr​_2.pdf 1.70MB
Rb-27s​_za​_2023​_rok​_-​_korekta​_nr​_1
Rb-27s​_za​_2023​_rok​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 0.86MB
Rb-28s​_za​_2023​_rok​_-​_korekta​_nr​_3
Rb-28s​_za​_2023​_rok​_-​_korekta​_nr​_3.pdf 1.71MB
Rb-NDS​_za​_IV kwartał 2023r.​_-​_korekta​_nr​_1
Rb-NDS​_za​_2023​_rok​_-​_korekta​_nr​_1.pdf 0.16MB
Rb-Z​_za​_IV​_kwartał​_2023r​_-​_korekta​_nr​_2
Rb-Z​_za​_IV​_kwartał​_2023r​_-​_korekta​_nr​_2.pdf 0.10MB
Informacja​_o​_wykonaniu​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_według​_stanu​_na​_koniec​_IV​_kwartału​_2023​_roku
Informacja​_o​_wykonaniu​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_według​_stanu​_na​_koniec​_IV​_kwartału​_2023​_roku.pdf 0.74MB

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Materiały

Bilans​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_dzień 31.12.2023r.
Bilans​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_31122023​_r.pdf 2.16MB
Bilans z wykonania budżetu j.s.t. sporządzony na dzień 31.12.2023r.
bilans​_z​_wykonania​_budżetu​_jst.pdf 1.07MB
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_jednostki​_sporządzony​_na​_dzień 31.12.2023r.
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_jednostki​_sporządzony​_na​_31122023​_r.pdf 1.56MB
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_sporządzony na​_dzień 31.12.2023r.
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_na​_31122023​_r.pdf 1.34MB
Informacja​_dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2023r.
Informacja​_dodatkowa..pdf 7.05MB
Wyciąg​_z​_danych​_zawartych​_w​_załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2023r.
Wyciąg​_z​_danych​_zawartych​_w​_załączniku​_''Informacja​_dodatkowa''.pdf 0.82MB
Sprawozdanie​_roczne​_z​_wykonania​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_za​_2023​_rok.
Sprawozdanie​_roczne​_z​_wykonania​_budżetu​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_za​_2023​_rok..pdf 4.01MB

Materiały

Bilans​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_dzień​_​_31.12.2023r.
Bilans​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_dzień​_​_31.12.2023r.pdf 0.09MB
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_sporządzony​_na​_dzień​_​_31.12.2023r.
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_sporządzony​_na​_dzień​_​_31.12.2023r..pdf 0.08MB
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_sporządzony​_na​_dzień​_31.12.2023r.
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_sporządzony​_na​_dzień​_31.12.2023r..pdf 0.08MB
Informacja​_dodatkowa​_sporządzona​_na​_dzień​_​_31.12.2023r.
Informacja​_dodatkowa​_sporządzona​_na​_dzień​_​_31.12.2023r..pdf 0.43MB
Wyciąg​_z​_danych​_zawartych​_w​_załączniku​_"Informacja​_dodatkowa"​_sporzadzony​_na​_dzień​_​_31.12.2023r.
Wyciąg​_z​_danych​_zawartych​_w​_załączniku​_informacja​_dodatkowa​_sporzadzony​_na​_dzień​_​_31.12.2023r..pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.05.2023 11:11 Agnieszka Gajowik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Gajowik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2023 rok 20.0 17.05.2024 08:19 Agnieszka Gajowik
2023 rok 19.0 10.05.2024 15:05 Agnieszka Gajowik
2023 rok 18.0 10.05.2024 14:55 Agnieszka Gajowik
2023 rok 17.0 10.05.2024 13:50 Agnieszka Gajowik
2023 rok 16.0 10.05.2024 13:45 Agnieszka Gajowik
2023 rok 15.0 09.05.2024 14:35 Agnieszka Gajowik
2023 rok 14.0 09.05.2024 14:20 Agnieszka Gajowik
2023 rok 13.0 08.05.2024 15:18 Marta Orzechowska-Barańska
2023 rok 12.0 08.05.2024 15:15 Marta Orzechowska-Barańska
2023 rok 11.0 08.05.2024 14:53 Marta Orzechowska-Barańska
2023 rok 10.0 02.04.2024 08:25 Agnieszka Gajowik
2023 rok 9.0 18.03.2024 07:54 Agnieszka Gajowik
2023 rok 8.0 07.03.2024 13:20 Agnieszka Gajowik
2023 rok 7.0 04.03.2024 08:36 Agnieszka Gajowik
2023 rok 6.0 30.10.2023 09:51 Agnieszka Gajowik
2023 rok 5.0 16.08.2023 08:38 Agnieszka Gajowik
2023 rok 4.0 31.07.2023 10:20 Agnieszka Gajowik
2023 rok 3.0 09.05.2023 08:35 Agnieszka Gajowik
2023 rok 2.0 04.05.2023 11:30 Agnieszka Gajowik
2023 rok 1.0 04.05.2023 11:11 Agnieszka Gajowik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}