W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd z absolutorium i wotum zaufania

23.06.2022

Sesja

15 głosami za, przy 8 przeciwko, radni uchwalili dziś absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Uczynili to na XXXIX sesji Rady Powiatu Oleśnickiego, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

Głosowanie nad absolutorium było najważniejszym punktem czwartkowej sesji, albowiem jest to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady nad działalnością Zarządu. 

Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Powiatu Oleśnickiego była uchwała sprawie udzielenia wotum zaufania, za którą również głosowało 15 radnych, przy 8 przeciwnych.

{"register":{"columns":[]}}