W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

III sesja Rady Powiatu. Zarząd z absolutorium i wotum zaufania

24.06.2024

III sesja rady powiatu

Powiatowi radni jednogłośnie uchwalili dziś absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Pozytywna ocena to potwierdzenie, że ubiegłoroczny budżet został wykonany zgodnie z prawem oraz zasadami celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

Zanim Rada Powiatu VII kadencji przegłosowała absolutorium dla Zarządu, zdecydowaną większością głosów postanowiła również o udzieleniu mu wotum zaufania. 17 radnych było za, przy 6 wstrzymujących się. Punkt ten poprzedziło omówienie Raportu o stanie powiatu. Żaden z mieszkańców nie skorzystał z możliwości zabrania głosu w debacie.

Przed głosowaniem nad samym absolutorium radni zapoznali się m.in. z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie realizacji budżetu, a następnie przyjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniu budżetu powiatu za ubiegły rok. W 2023 r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 179 822 559,68 zł, a ich realizacja stanowiła 100,26% planu. Wydatki zrealizowano na poziomie 176 414 056,86 zł, tj. w 96,2%  Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 408 502 zł. 

Podczas tej samej sesji radni wysłuchali informacji dyrektor Agnieszki Cholewińskiej o działalności Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. Najważniejszy przekaz jest taki, że za 2023 rok szpital osiągnął zysk netto w wysokości 3 169 706 zł. 

{"register":{"columns":[]}}