W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Program Regionalny Dolny Śląsk EFRR

Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44

Okres realizacji projektu: od: 2016-12-29 do: 2018-11-30

Wnioskodawca: Powiat Oleśnicki

Przedmiotem projektu jest remont domu jednorodzinnego w Miłowicach 44 (gm. Dziadowa Kłoda) z dostosowaniem go do potrzeb Rodzinnego Domu Dziecka, w którym ma przebywać 10-osobowa rodzina. Prace obejmują kompleksowy remont budynku polegający m.in. na zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń, dociepleniu budynku, wymianie okien, drzwi, instalacji wodociągowej, sanitarnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.

Celem bezpośrednim projektu jest kompleksowy remont, polegający na przystosowaniu go na potrzeby funkcjonowania jako rodzinny dom dziecka z uwzględnieniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Produkty projektu:
- liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 1szt.
- liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1szt.
- liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1szt.
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1szt.

Planowana inwestycja wpłynie na realizację celów dodatkowych, tj. na:
- poprawę jakości i standardu życia wychowanków rodzinnego domu dziecka;
- zapewnienie godnych warunków do życia, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, żywieniowych, zdrowotnych;
- poprawę stanu technicznego budynku;
- zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Realizacja celów dodatkowych w długoterminowej perspektywie przyczyni się do poprawy warunków i jakości życia dzieci będących wychowankami powstałego Rodzinnego Domu Dziecka, szybszego usamodzielnienia się i kontynuowania nauki, a także spadku liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Całkowita wartość projektu: 323 403,18 zł
Kwota dofinansowania z UE: 274 892,70 zł

{"register":{"columns":[]}}