W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Program Regionalny Dolny Śląsk EFRR

Projekt "Powiat oleśnicki dla rynku pracy"

19 stycznia 2017 r. został przekazany sprzęt komputerowy oraz model zwierzęcy do pracowni dydaktycznych zakupiony dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie.  Wszystkie pomoce naukowe zostały sfinansowane z  realizowaneogo na terenie powiatu olesnickiego projektu pn.: „Powiat oleśnicki dla rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spoełecznego oraz budżetu państwa w ramch Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Obecnie została doposażona pracownia produkcji rolnej, która pomoże w stworzeniu warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla zawodu technik agrobiznesu.

Projekt  Powiat oleśnicki dla rynku pracy jest realizowany od 2 stycznia 2017 roku

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w czterech szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Oleśnickim  (Zespól Szkol Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze), zwiększenie szans 418 (145 K, 273 M) uczniów szkół objętych projektem na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 18 nauczycieli (11 K, 7M) szkół objętych projektem do 31.10.2018r.

Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych działań:
- organizację praktycznych form nauczania,
- dostosowanie kształcenia i szkoleń w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie na rynku  – w tym wsparcie w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb regionu i lokalnego rynku pracy,
- współpracę z otoczeniem społeczno - gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi, (udział w zajęciach i wyjazdach naukowych)
- wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe
- tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, właściwe dla nauczania zawodów,
- studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli zawodów pod kątem korzystania z TIK w nauczaniu.

Rezultatem projektu będzie uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 10 nauczycieli oraz 355 uczniów. Uzyskanie kwalifikacji zostanie potwierdzone certyfikatem, a efektem będzie poprawa jakości kształcenia i lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kompleksowe wsparcie zarówno uczniów, nauczycieli jak i samych placówek pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego i zwiększy praktyczne umiejętności uczniów, co przyczyni sie do płynnego przejścia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 1 826 595,72 zł

Kwota dofinansowania UE: 1 552 606,36

{"register":{"columns":[]}}