W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Anna Dymińska
ul. J. Słowackiego 10 pok. 407 (III piętro)
tel. (071) 314-01- 57
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat-olesnicki.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje:
Wtorek: 9.00 - 12.00
Piątek: 9.00 - 12.00 

Pomoc prawną można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię konsumencką tel. 800-007-707 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. Możliwy jest też kontakt z Federacją Konsumentów - Oddział we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 95, tel. 71/344-19-97. 
Oddział czynny jest w następujących godzinach:

 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek  Sobota
 13.00-18.00  11.00-16.00  11.00-16.00  13.00-18.00  nieczynne  nieczynne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.
Podstawa prawna działalności:
- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.)

Tryb załatwiania spraw:
Porady prawne mieszkańcom powiatu oleśnickiego udzielane są:
-telefonicznie,
-korespondencyjnie,
-osobiście.

Pomoc prawna (interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich) udzielana jest na podstawie podania wniesionego przez konsumenta.
Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem ich interesów i praw.

Do kompetencji powiatowego rzecznika konsumentów należy:
- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Państwowej oraz organizacjami konsumenckimi

Poniżej linki do aktów prawnych dotyczących ochrony konsumenta m.in. o prawach konsumenta, przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, prawie bankowym i energetycznym:
Ustawa o prawach konsumenta
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Prawo przewozowe
Ustawa o usługach hotelarskich i turystycznych
Ustawa o kredycie konsumenckim
Prawo bankowe

Prawo energetyczne
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Prawo telekomunikacyjne

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC I PORADY DLA KONSUMENTÓW:

Urząd Regulacji Energetyki, Południowo-Zachodni
Oddział Terenowy URE we Wrocławiu

Obszar działania: woj. dolnośląskie i opolskie
Marszałka J.Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław
tel. 071/780-38-29, 071/780-38-28, 071/780-38-20
faks 071/780-38-05
e-mail: wroclaw@ure.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Delegatura UKE we Wrocławiu

Marszałka J.Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław
tel. 71/348-86-50
fax 71/348-86-76
e-mail: wroclaw@uke.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 15a
tel. 71/344-20-38

Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO

Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
tel. 71/34-69-100

Zajmuje się sprawami z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 15.00
środa 10.00 - 17.00

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax: 22/531-03-01
kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–13.00

Materiały

Pobierz wniosek o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi (word)
Wniosek​_wersja-poprawiona.doc 0.99MB
Pobierz wniosek o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi (pdf)
Wniosek(2).pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.02.2021 11:57 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dawid Samulski/ Witold Michałowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4.0 10.05.2021 11:32 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3.0 10.05.2021 11:27 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2.0 13.04.2021 22:39 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1.0 16.02.2021 11:57 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}