W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Początkowo obejmował on sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których porad udzielali adwokaci i radcowie prawni. W roku 2018 dokonano licznych zmian, które oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerzają katalog beneficjentów.

Począwszy od 16 maja 2020 r do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Obecnie w skład systemu darmowej pomocy prawnej wchodzą:

1)      nieodpłatna pomoc prawna (od roku 2016),

2)      nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (od roku 2019),

3)      nieodpłatna mediacja (od roku 2020).

Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. Obywatele będą mogli swobodnie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz z mediacji.

Aktualnie na terenie Powiatu oleśnickiego funkcjonują 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane w Oleśnicy, Sycowie, Bierutowie i Twardogórze .

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 570 926 267 w godz. 8.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)   sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)      nieodpłatną mediację, lub

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie :

obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.04.2022 17:21 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Karbowska/ Krzysztof Poślednik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nieodpłatna pomoc prawna 8.0 11.04.2022 13:04 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Nieodpłatna pomoc prawna 7.0 11.04.2022 13:02 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Nieodpłatna pomoc prawna 6.0 11.04.2022 11:48 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Nieodpłatna pomoc prawna 5.0 11.04.2022 10:58 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Nieodpłatna pomoc prawna 4.0 11.04.2022 10:54 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Nieodpłatna pomoc prawna 3.0 11.04.2022 10:50 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Nieodpłatna pomoc prawna 2.0 07.04.2022 17:35 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl
Nieodpłatna pomoc prawna 1.0 07.04.2022 17:21 dawid.samulski@powiat-olesnicki.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}