W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

60. sesja Rady Powiatu Oleśnickiego w środę, 31 stycznia

25.01.2024

Sesja

Informujemy, że 60. sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się w środę, 31 stycznia, o godz. 16.00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.


Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu LVIII sesji z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz LIX uroczystej sesji z dnia 12 stycznia 2024 r. 
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2024 – 2034 i jej przegłosowanie
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2024 r. i jej przegłosowanie
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2024 i jej przegłosowanie
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2024 i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za rok 2023 i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2024 i jej przegłosowanie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Oleśnickiego  do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i jej przegłosowanie
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w mieszkaniach treningowych i jej przegłosowanie
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2024 i jej przegłosowanie
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i jej przegłosowanie
17. Interpelacje i zapytania radnych
18. Wnioski i oświadczenia
19. Komunikaty
20. Zamknięcie sesji

{"register":{"columns":[]}}