W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

42. sesja Rady Powiatu Oleśnickiego. Porządek obrad przewiduje podjęcie ośmiu uchwał

22.09.2022

Sesja

Informujemy, że 42. sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 29 września o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (ul. Słowackiego 10).

SESJĘ ONLINE MOŻESZ OGLĄDAĆ TUTAJ

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XLI  sesji z 25 sierpnia 2022 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje
7. Informacja z funkcjonowania Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie – dyrektor Paweł Wolko
8. Informacja z działalności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie – dyrektor Marek Czarnecki
9. Informacja dyrektor Beaty Krzesińskiej odnośnie:
a) działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
b) funkcjonowania Rodzinnych Domów Dziecka w powiecie oleśnickim
10. Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2021/2022 w obszarze dróg powiatowych
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022 – 2031 i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r. i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy i jej przegłosowanie
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia  do realizacji Gminie Oleśnica zadania własnego Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi i jej przegłosowanie
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierutów w 2022 roku i jej przegłosowanie
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy kategorii drogi powiatowej i jej przegłosowanie
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oleśnickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i jej przegłosowanie
19. Interpelacje i zapytania radnych
20. Wnioski i oświadczenia
21. Komunikaty
22. Zamknięcie sesji

 

{"register":{"columns":[]}}