W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

24.11.2022 r. To data najbliższej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

17.11.2022

44. sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 24 listopada o godz. 16.00  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.  

Sesja

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XLIII sesji z dnia 20 października 2022 r. 
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
7. Przedstawienie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022” – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Iwańska. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022 – 2031 i jej przegłosowanie
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r. i jej przegłosowanie
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/322/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oleśnickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 i jej przegłosowanie
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za rok 2022 i 2023 i jej przegłosowanie
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/267/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania  Statutu Centrum Administracyjne Obsługi Placówek  Opiekuńczo-Wychowawczych  z siedzibą  w Bierutowie i jej przegłosowanie
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/270/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej  Placówce  Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3  w Bierutowie i jej przegłosowanie
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2022 i jej przegłosowanie
18. Interpelacje i zapytania radnych
19. Wnioski i oświadczenia
20. Komunikaty
21. Zamknięcie sesji

 

{"register":{"columns":[]}}