W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr XXVI/230/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

27.04.2018

UCHWAŁA Nr XXVI/230/2018

Rady Gminy Kaczory

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

 

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2018 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 roku zmienionym Uchwałą Nr XXV/216/2018 z dnia 16 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2018 rok o kwotę 8 353 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 34 203 442,62 zł

z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie 31 989 286,00 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 2 214 156,62 zł

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

 

2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2018 rok o kwotę 8 353 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 34 408 923,04 zł

z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości: 27 419 264,97 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości: 6 989 658,07 zł

 

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4) W § 5 uchwały budżetowej na 2018 rok po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu” Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”, załącznik nr 4 oznacza się w uchwale budżetowej na 2018 rok jako załącznik nr 5a.

 

5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

6) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

7) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Materiały

Załacznik nr 1
Załacznik​_nr​_1.pdf 0.24MB
Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2.pdf 0.47MB
Załącznik nr 3a
Załącznik​_nr​_3a.pdf 0.05MB
Załącznik nr 3b
Załącznik​_nr​_3b.pdf 0.15MB
Załącznik nr 3c
Załącznik​_nr​_3c.pdf 0.15MB
Załącznik nr 4
Załącznik​_nr​_4.pdf 0.05MB
Załącznik nr 5
Załącznik​_nr​_5.pdf 0.05MB
Załącznik nr 6
Załącznik​_nr​_6​_.pdf 0.08MB
załącznik nr 7
załącznik​_nr​_7.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.04.2022 09:22 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXVI/230/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 1.0 19.04.2022 09:22 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"XXVI 230 2018","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"20.04.2018","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Kategoria","value":"Budżet","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}