W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wójt Gminy Brunon Wolski

Brunon Wolski urodzony w 1951 roku, ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra matematyki. Początkowo był nauczycielem. Pracował w szkołach w Chodzieży, Śmiłowie oraz Kaczorach, gdzie pełnił funkcję z-cy dyrektora. W 1978 roku rozpoczął karierę samorządowca. W latach 1978-1988 był radnym Gminnej Rady Narodowej w Kaczorach oraz jej przewodniczącym w latach 1982-1984. 4 kwietnia 1986 roku został naczelnikiem gminy, a od 1990 r. do chwili obecnej sprawuje funkcję wójta gminy Kaczory. Łącznie kieruje gminą 34 lata. Jest najdłużej funkcjonującym wójtem w Wielkopolsce i jednym z najdłużej funkcjonującym w kraju. Przez lata sprawowanego urzędu wójt gminy Kaczory wspólnie z Radnymi Rady Gminy, pracownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim przy wsparciu i aktywności mieszkańców podjął wiele działań, by stworzyć najlepsze warunki do zamieszkania w Gminie Kaczory.

Rozpoczęto od zaopatrzenia wszystkich miejscowości w infrastrukturę techniczną. Dostarczenie wody i zmodernizowanie hydrofornii, następnie budowa kanalizacji, którą zakończono w 2007 roku oraz oczyszczalni ścieków, którą kompleksowo zmodernizowano w 2017 roku. Doprowadzenie gazu do wszystkich miejscowości gminy zakończone w 1999 roku. Budowa dróg i chodników w każdej miejscowości oraz nowych dróg łączących sąsiednie miejscowości: Rzadkowo z Morzewem, Kaczory z Dziembowem i Śmiłowo z Brodną. W tym miejscu należy wspomnieć również o wielkiej inwestycji jaką było budowa drogi łączącej Kaczory z Piłą, a co za tym idzie usprawnienie komunikacji i polepszenie życia mieszkańców gminy. Najlepszym przykładem długofalowych działań jest oświata. W latach 90 budynki szkolne były w opłakanym stanie, gmina nie posiadała nawet sali gimnastycznej. Podobnie było z przedszkolami. Kiedyś specjalna komisja decydowała, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. Aktualnie nie ma o tym mowy. Dla każdego dziecka znajdzie się miejsce w jednym z 7, dobrze prosperujących przedszkoli. Dzisiaj również sieć gminnej oświaty – z trzema pełnymi, 8-klasowymi szkołami w Kaczorach, Dziembowie i Śmiłowie – działa wzorcowo. Każda z bardzo dobrymi warunkami do pracy i nauki, z salą gimnastyczną, świetlicą, posiłkami dla uczniów, przyszkolnym boiskiem. Przy szkole w Kaczorach funkcjonuje również boisko wielofunkcyjne typu Orlik.

Kiedy stworzono podstawy można było pozwolić sobie na tzw. „Inwestycje +”. W 2013 roku wybudowano i otwarto krytą pływalnię – perełkę sportową naszej gminy. Od 2018 roku w gminie Kaczory rozbudowuje się sieć ścieżek rowerowych. Aktualnie mamy ich już ponad 17 km. Dzięki nim z Kaczor rowerem można pojechać m.in. do Piły, Śmiłowa czy Krzewiny lub Morzewa. Poza pełnieniem funkcji wójta gminy Kaczory, Brunon wolski od 1994 r. jest członkiem Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”. Przez wiele lat pełnił obowiązki sekretarza w Zarządzie tego stowarzyszenia, później zastępcy prezesa Zarządu. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Stowarzyszenia „WOKISS”.

Wieloletnie podejmowanie działań przyniosło owoc w postaci wielu odznaczeń i wyróżnień: złotą odznakę „Za zasługi dla woj. pilskiego (1995 r.), Brązowy Krzyż Zasługi, nominację do tytułu „Nasz człowiek na urzędzie” (2000 r.), medalu Homo Mensura za wybitne osiągnięcia na rzecz administracji publicznej (2003 r.) oraz wyróżnienie „Inwestor na medal” w XIV edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” (2013 r.) za budowę krytej pływalni w Kaczorach. W 2000 i 2005 r. został także laureatem rankingu „Ludzie Roku” redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych regionu pilskiego. W 2018 roku otrzymał certyfikat Laur Społecznego Zaufania, a 2019 roku przyznano mu tytuł „Wójt 30-lecia Wolności RP” wraz ze statuetką Orła Samorządu 30-lecia Wolności RP.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.12.2021 08:16 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Urząd Miasta i Gminy w Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Burmistrz Miasta i Gminy 3.0 03.01.2022 13:56 Maciej Górka
Burmistrz Miasta i Gminy 2.0 03.01.2022 12:26 Maciej Górka
Wójt Gminy 1.0 13.12.2021 08:16 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}