W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o mieście i gminie

Położenie Miasta i Gminy Kaczory

Miasto i Gmina Kaczory jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 150 km2, malowniczo położoną w pasie ziem nadnoteckich, w północno-zachodniej Wielkopolsce. W jej skład wchodzi 12 sołectw: Kaczory, Brodna, Dziembowo, Dziembówko, Jeziorki, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Równopole, Rzadkowo, Śmiłowo, Zelgniewo. Od stolicy Wielkopolski Poznania dzieli ją 91 km, a od najbliższego międzynarodowego lotniska (Poznań – Ławica) – 93 km.

Miasto i Gmina Kaczory jest bardzo dobrze skomunikowana z okolicznymi miastami: Piłą, Poznaniem, Szczecinem, Bydgoszczą, Koszalinem i Kołobrzegiem. Przez jej teren przebiegają dwie ważne trasy kolejowe: Piła – Bydgoszcz, Piła – Poznań oraz droga krajowa nr 10, łącząca Szczecin z Warszawą. Do stolicy Wielkopolski łatwo stąd dotrzeć zmodernizowaną drogą powiatową, która w miejscowości Ujście łączy się z drogą krajową nr 11. Do miasta powiatowego – Piły tutejsi mieszkańcy mają zaledwie 9 km. Niewielkie odległości dzielą gminę Kaczory także z pozostałymi ww. miastami: z Bydgoszczą (81 km), Koszalinem (154 km), Kołobrzegiem (179 km) i Szczecinem (189 km).

O Gminie Kaczory

Od wielu lat gmina kompleksowo wyposażona jest w podstawową infrastrukturę techniczną. Do wszystkich miejscowości doprowadzony jest gaz ziemny, woda, kanalizacja sanitarna oraz sieć telefonii stacjonarnej i komórkowej. Od 1994 w Kaczorach funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, która po modernizacji jest nowoczesnym obiektem, spełniającym europejskie standardy. Przez każde sołectwo przebiegają zmodernizowane drogi asfaltowe, chodniki i parkingi z kostki brukowej.

W każdej z 13 miejscowości wchodzących w skład gminy, mieszkańcy mają zapewnione komfortowe warunki do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Najlepszym wyznacznikiem wysokiego standardu życia jest tu liczba ludności, która w ostatnich 26 latach powiększyła się o 43%. Tendencję tę najlepiej obrazują dane statystyczne – w 1990 r. gminę Kaczory zamieszkiwało 5469 osób , a w 2019 r. liczba mieszkańców wzrosła do 7813 osób.

Zaplecze Kulturowe, Edukacyjne, Sportowe Gminy Kaczory

Edukacja dzieci i młodzieży prowadzona jest w nowoczesnych, dobrze wyposażonych obiektach oświatowych w miejscowościach Kaczory, Dziembowo i Śmiłowo. Funkcjonują w nich trzy szkoły podstawowe Wszystkie placówki  posiadają biblioteki, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe oraz hale sportowe, na których organizowane są zajęcia z wychowania fizycznego. W pobliżu  szkoły  w Kaczorach usytuowane są boisko wielofunkcyjne i pływalnia, gdzie dzieci i młodzież z całego terenu gminy uczą się pływać w ramach lekcji wf.

Pływalnia Relaks w Kaczorach

Dumą gminy są także przedszkola, od 1990 r. dostępne dla wszystkich chętnych dzieci. Każda z siedmiu działających placówek posiada bezpieczny plac zabaw, otwarty dla dzieci także popołudniami i w dni wolne. W ofercie wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych znajduje się nauka języka obcego i konsultacje z logopedą. W Kaczorach funkcjonuje prywatny żłobek, który zapewnia opiekę nad dziećmi do lat 3.

Infrastrukturę sportową w gminie stanowią trzy funkcjonalne hale sportowe usytuowane w Kaczorach, Śmiłowie i Dziembowie, trzy stadiony wyposażone w pełnowymiarowe boiska piłkarskie, trybuny, szatnie oraz boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową, zlokalizowane w pozostałych dziewięciu sołectwach. Na ww. boiskach sportowe pasje realizują 4 kluby sportowe. W Dziembówku, Kaczorach i Prawomyślu mieszkańcy mogą korzystać z boisk do gry w piłkę plażową, a od 2015 r. w Kaczorach także z boiska wielofunkcyjnego. Prawdziwą sportową perełką gminy jest pływalnia „Relaks”, gdzie w cenie biletu mieszkańcy mają zapewniony dostęp do dwóch basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i kompleksu saun. Na terenie pływalni znajduje się: grota solna, bar, siłownia i gabinet masażu. Wszystkie sołectwa wyposażone są w Wiejskie Domy Kultury z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Są one miejscem działalności 10 kół gospodyń wiejskich. W okresie wakacji i ferii zimowych na salach wiejskich gromadzą się dzieci na zajęciach zorganizowanych  przez miejscowy samorząd i rady sołeckie. W bliskim sąsiedztwie boisk i sal wiejskich zlokalizowane są place zabaw i siłownie plenerowe, gdzie dzieci i ich rodzice aktywnie spędzają czas. Prężną działalność prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach, w którym obecnie działa 13 kół zainteresowań, adresowanych do osób w różnym przedziale wiekowym. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają  gminna orkiestra dęta i zespół wokalny „Sonata”. W gminie funkcjonuje również biblioteka gminna z filią w Śmiłowie.

Gimnazjum im Jana Pawła II w Kaczorach

 

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

Opiekę medyczną w gminie zapewnia Przychodnia Lekarska w Kaczorach, a niezbędne leki dwie apteki usytuowane w jej pobliżu. Przychodnię Lekarską wspierają prywatni usługodawcy, oferujący usługi protetyczne, rehabilitację, opiekę pielęgniarską szkolną i rodzinną, opiekę nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. W Kaczorach znajduje się sklep zielarski, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, punkt weterynarii, poradnia dietetyczna, prywatny gabinet kardiologa i ortopedy. Szpital Powiatowy w Pile oddalony jest od Kaczor o 13 km (czas dojazdu – 20 min). W budynku przychodni mieszczą się dwa punkty konsultacyjno-informacyjne, które udzielają bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i dotkniętym przemocą w rodzinie. Co roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Starostem Pilskim organizowane są bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy. O bezpieczeństwo mieszkańców troszczą się członkowie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, spośród których jednostka z Kaczor działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Remiza strażacka w Kaczorach

Przedsiębiorczość i wsparcie dla nowych firm

Gmina ma charakter rolniczy, ale główną osią zatrudnienia są lokalne przedsiębiorstwa. Działa tu 440 podmiotów działalności gospodarczej. Dzięki ich funkcjonowaniu wskaźnik bezrobocia na terenie gminy jest niski i wynosi 2,5%. Lokalny biznes kwitnie w gminie dzięki dobrej infrastrukturze oraz preferencyjnym warunkom oferowanym przez władze. Są to m.in. zwolnienia z podatków, opłaty za wodę i ścieki na poziomie odbiorów indywidualnych czy doradztwo w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego. Wiodącą rolę w gminie odgrywają następujące przedsiębiorstwa: Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A. w Śmiłowie, Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o.o.  w Śmiłowie, Firma „Almar” w Kaczorach, Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o.,  Kaczory Veneer Sp. z o.o., Wokavit Dystrybucja Ewa i Waldemar Woźniak sp. j. w Kaczorach oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „Darpol” w Kaczorach.

 

Przyroda Gminy Kaczory

Skarbem gminy jest również przyroda – dzika, nieskażona, doskonale wkomponowana w polodowcowy krajobraz. Wiele cennych i rzadkich gatunków flory i fauny jest tu na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko dobrze rozejrzeć się wokół. Największe ich skupisko występuje szczególnie w południowej i zachodniej części gminy – na tzw. obszarach specjalnej ochrony ptaków i siedlisk, należących do sieci NATURA 2000. Cała zachodnia i południowa część gminy, począwszy od Jez. Wapieńskiego na północy, dalej Pilsko, Jeziorki, Równopole, po Dziembówko na południu to krańce Puszczy Gwdy. Chroni się tu takie ptaki jak: lelek, lerka, dzięcioł czarny czy gągoł. Osobliwościami tego terenu są także: kania czarna, ruda, nurogęś, puchacz i rybołów. Ryby reprezentuje boleń.

Krajobraz Doliny Noteci

W 1994 r. niedaleko Kaczor i jeziora Kopcze utworzono rezerwat „Torfowisko Kaczory”. Rezerwat zajmuje powierzchnię 32,77 ha, a ochroną objęto w nim dwa torfowiska przejściowe, bogate w zbiorowiska roślin bagiennych i torfowych. Największą jego osobliwością jest objęta ścisłą ochroną wierzba borówkolistna. Występują tu także: rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy oraz liczne gatunki mszaków, m.in. mochwiak błotny, drabik drzewkowaty, gajnik lśniący, płonnik pospolity i 14 gatunków torfowców.

Bogactwem przyrodniczym cechują się również południowe krańce gminy – tereny nad Notecią, które są częścią trzech dużych obszarów NATURA 2000: Specjalnego Obszaru Ochrony Dolina Noteci (wg Dyrektywy Siedliskowej), Obszarów Specjalnej Ochrony – Nadnoteckie Łęgi oraz Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (wg Dyrektywy Ptasiej). Są one ostoją rzadkich gatunków ptaków o randze europejskiej, takich jak: kania czarna, ruda, rybitwa czarna, derkacz, żuraw, bielik, zimorodek, gąsiorek czy podróżniczek. Bogaty jest tu również świat kaczek, który reprezentują: różeniec, cyraneczka, kaczki lęgowe, kolorowe płaskonose. Spacer doliną uatrakcyjnia śpiew świerszczaka, strumieniówki, dziwoni i słowika szarego. Najlepszymi porami roku do obserwacji ptaków na tym obszarze są: wiosna i jesień – czas migracji.

Na terenie gminy jest także kilka pomników przyrody: lipa drobnolistna w Zelgniewie, dąb szypułkowy w Jeziorkach, dwa dęby szypułkowe w Śmiłowie, trzy dęby szypułkowe, lipa drobnolistna i jesion wyniosły w Rzadkowie, wiąz szypułkowy  i dwa dęby szypułkowe w Dziembowie, 150-letni klon koło Kaliny (Nadleśnictwo Kaczory) i 200-letni kasztanowiec w Brodnej.

 Malowniczy krajobraz to kolejny atut gminy. O jego specyfice i niepowtarzalności zadecydowała działalność lodowca w minionym okresie. Najbardziej urozmaicone formy występują w obrębie Doliny Środkowej Noteci na południu gminy. Koryto rzeki Noteć okalają rozległe łąki i pastwiska z nielicznymi enklawami zarośli i krzewów. Dolinę zamykają wzgórza morenowe, poprzecinane jarami. Czubatka to najwyższy szczyt Gór Morzewskich. Obcowanie z tutejszą naturą niewątpliwie koi nerwy, pozwala na chwile relaksu i zapomnienia. A miejscowe okazy cieszą oko nie tylko botaników, zootechników, ale także miłośników fotografii.

Na terenie gminy Kaczory występuje 11 jezior: Wapieńskie (128 ha, z czego 1/3 w gminie Kaczory), Kopcze (32,9 ha), Kleszczynek (29,2 ha), Bobrowe (22,9 ha), Czarne (12,95 ha), Proboszczowskie (8,5 ha), Jeziorki (7,2 ha), Brodna (5 ha), Jasieńskie (3,9 ha), Śmiłowskie (3,8 ha), Czarne (2,5 ha). Największym ciekiem wodnym jest Radecznica, która płynie wzdłuż wschodniej granicy gminy i wpada do jeziora Kopcze.

Jezioro Kopcze

 

Gmina Kaczory jest laureatem wielu konkursów

 • 2019 Nagroda specjalna „Gmina 30-lecia Wolności RP” w Plebiscycie Orły Polskiego Samorządu.
 • 2019 Tytuł rubinowy HIT’2018 za modelowe działania na rzecz społeczności gminnej w latach 2014-2018 w różnych obszarach społeczno-gospodarczych.
 • 2018 Tytuł i certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji – 2018” w 8. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji”
 • 2017 Tytuł „Gmina Roku 2017”, srebrna statuetka „Orły Polskiego Samorządu” przyznane w Ogólnopolskim Plebiscycie Orły Polskiego Samorządu
 • 2017 Tytuł kryształowy HIT Regionu’2016 za działania na rzecz budowy wizerunku gminy w różnych obszarach społeczno-gospodarczych
 • 2016 Tytuł „Lider Segregacji 2015” przyznany przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za najlepszy wynik osiągnięty w segregacji odpadów komunalnych
 • 2016 Certyfikat „Przyjazna Polska 2016„ w kategorii dobre miejsce zamieszkania, przyznany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w III edycji programu „Przyjazna Polska”
 • 2016 70. miejsce w Złotej Setce Gmin Wiejskich w rankingu Związku Powiatów Polskich
 • 2016 Tytuł „HIT’2015 za dynamikę działań w zakresie wielofunkcyjności gminy Kaczory w latach 1990-2015
 • 2015 Tytuł „Lider Rozwoju Regionalnego 2015” przyznany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości
 • 2015 Tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2015„ przyznany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w XIV edycji konkursu „Gmina Fair Play 2015 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”
 • 2013 Wyróżnienie „Inwestor na Medal” w XIV edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” za budowę Krytej Pływalni w Kaczorach
 • 2009 11 miejsce w II edycji konkursu „Teraz Polska” pod patronatem Prezydenta RP
 • 2007 Nominacja do tytułu HIT’2006 za inwestycje zrealizowane w ostatnim 15-leciu oraz modelowe rozwiązania organizacji oświaty na terenie gminy Kaczory
 • 2006 Nagroda w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za projekt „I Turniej Gmin Powiatu Pilskiego”
 • 2005 47 miejsce w rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych”
 • 2004 Nominacja do tytułu „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP
 • 2004 „Złota Setka Samorządów”
 • 2003 V miejsce w ogólnopolskim rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”
 • 2003 I miejsce w konkursie „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”
 • 2003 Wyróżnienie specjalne w konkursie „Działania proekologiczne w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za projekt „Skanalizowanie całej gminy”
{"register":{"columns":[]}}