W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr XXIX/248/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

21.08.2018

Uchwała Nr XXIX/248/2018

Rady Gminy Kaczory

z dnia 16 lipca  2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art.  212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

§ 1.  W budżecie Gminy Kaczory na 2018 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 roku, zmienionym Uchwałą Nr XXV/216/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, Uchwałą  Nr XXVI/230/2018 Rady Gminy kaczory z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem nr 25/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXVII/236/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 maja 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXVIII/237/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Zwiększa  się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2018 rok  o kwotę 2 760 167,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 37 450 353,42 zł

z tego:

  1. Dochody bieżące w kwocie 32 556 105,80 zł
  2. Dochody majątkowe w kwocie 4 894 247,62 zł

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

 

2) Zwiększa się wydatki budżetu  Gminy Kaczory na 2018 rok o kwotę 2 760 167,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 37 655 833,84 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości: 27 976 084,77 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości: 9 679 749,07 zł
     

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Materiały

Załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1.pdf 0.10MB
Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2.pdf 0.50MB
Załącznik nr 3a
Załącznik​_nr​_3a.pdf 0.05MB
Załącznik nr 3b
Załącznik​_nr​_3b.pdf 0.17MB
Załącznik nr 3c
Załącznik​_nr​_3c.pdf 0.21MB
Załącznik nr 4
Załącznik​_nr​_4.pdf 0.05MB
Załącznik nr 5
Załącznik​_nr​_5.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.04.2022 09:22 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr XXIX/248/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 1.0 19.04.2022 09:22 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"XXIX 248 2018","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"16.07.2018","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Kategoria","value":"Budżet","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}