W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

13.12.2019

UCHWAŁA    Nr  VI/47/2019

Rady Gminy Kaczory

z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz art.  212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

§ 1.  W budżecie Gminy Kaczory na 2019 rok uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2018 roku zmienionym Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 lutego 2019 roku  oraz Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Zwiększa  się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2019 rok  o kwotę 1 811 959,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi                                    36 043 045,64  zł

 z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie                                                                    33 383 897,20 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie                                                                 2 659 148,44 zł

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1        do niniejszej uchwały

 

2) Zwiększa się wydatki budżetu  Gminy Kaczory na 2019 rok o kwotę 1 811 959,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 35 161 199,94 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości:                                                              29 172 841,75 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości:                                                          5 988 358,19 zł
     

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5) W § 5 uchwały budżetowej na 2019 rok po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu ”Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”, załącznik nr 5 oznacza się w uchwale budżetowej na 2019 rok jako załącznik nr 5a.

 

6) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

7) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 

8) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Materiały

Załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1.pdf 0.25MB
Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2.pdf 0.17MB
Załącznik​_nr​_3a
Załącznik​_nr​_3a.pdf 0.05MB
Załącznik nr 3b
Załącznik​_nr​_3b.pdf 0.16MB
Załącznik nr 3c
Załącznik​_nr​_3c.pdf 0.17MB
Załącznik​_nr​_4
Załącznik​_nr​_4.pdf 0.05MB
Załącznik​_nr​_5
Załącznik​_nr​_5.pdf 0.05MB
Załącznik​_nr​_6
Załącznik​_nr​_6.pdf 0.05MB
Załącznik​_nr​_7
Załącznik​_nr​_7.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.04.2022 09:21 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 1.0 19.04.2022 09:21 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"VI 47 2019","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"27.05.2019","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Kategoria","value":"Budżet","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}