W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

10.05.2019

UCHWAŁA  Nr  V/40/2019

Rady Gminy Kaczory

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz art.  212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

 

§ 1.  W budżecie Gminy Kaczory na 2019 rok uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2018 roku zmienionym Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 lutego 2019 roku  wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Zwiększa  się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2019 rok  o kwotę 751 831,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi                                    33 905 746,48  zł

 z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie                                                                    32 902 394,00 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie                                                                 1 003 352,48 zł

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

 

2) Zwiększa się wydatki budżetu  Gminy Kaczory na 2019 rok o kwotę 1 019 985,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi                                      33 023 900,78 zł                                                                                                                                       

z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości:                                                              28 768 537,84 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości:                                                          4 255 362,94 zł

 

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3) a. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 268 154,30 zł i ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 881 845,70 zł.

b. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów  o 268 154,30 zł i określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 568 154,30 zł.

c. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

6) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

7) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Materiały

Załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1.pdf 0.24MB
Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2.pdf 0.16MB
Załącznik nr 3
Załącznik​_nr​_3.pdf 0.05MB
Załącznik nr 4a
Załącznik​_nr​_4a.pdf 0.05MB
Załącznik nr 4b
Załącznik​_nr​_4b.pdf 0.15MB
Załącznik nr 4c
Załącznik​_nr​_4c.pdf 0.14MB
Załącznik nr 5
Załącznik​_nr​_5.pdf 0.05MB
Załącznik nr 6
Załącznik​_nr​_6.pdf 0.05MB
Załącznik nr 7 inwestycje
Załącznik​_nr​_7​_inwestycje.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.04.2022 09:21 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 1.0 19.04.2022 09:21 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"V 40 2019","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"29.03.2019","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Kategoria","value":"Budżet","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}