W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

10.01.2019

UCHWAŁA Nr  II /11/2018

Rady Gminy Kaczory

z dnia 7 grudnia  2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art.  212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

 

§ 1.  W budżecie Gminy Kaczory na 2018 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 roku, zmienionym Uchwałą  Nr XXV/216/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, Uchwałą  Nr XXVI/230/2018 Rady Gminy kaczory z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem nr 25/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXVII/236/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXVIII/237/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą nr XXIX/248/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia                    16 lipca 2018 roku, Zarządzeniem nr 49/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Uchwałą nr XXX/250/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 września 2018 roku, Zarządzeniem nr 59/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia p października 2018 roku, Zarządzeniem nr 60/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 29 października 2018 roku oraz Zarządzeniem nr 2/2018 Wójta Gminy Kaczory z dnia 26 listopada 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Zwiększa  się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2018 rok  o kwotę 1 138 255 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi  39 480 307,79 zł z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie 33 687 275,42 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 5 793 032,37 zł

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

 

2) Zmniejsza się wydatki budżetu  Gminy Kaczory na 2018 rok o kwotę 311 745 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 38 235 788,21 zł z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości: 29 573 789,52 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości: 8 661 998,69 zł

 

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3) a/ Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1 244 519,58 zł

     b/ Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o  1 450 000 zł i określa się łączną  

          kwotę planowanych przychodów w wysokości 205 480 ,42 zł

      c) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do

          niniejszej uchwały.


4) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 
5) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
 
6) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
 
7) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
 
8) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
 
9) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę  1 450 000 zł i ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  1 500 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie  1 500 000 zł.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Materiały

Załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1.pdf 0.27MB
Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2.pdf 0.51MB
Załącznik nr 3
Załącznik​_nr​_3.pdf 0.05MB
Załącznik nr 4a
Załącznik​_nr​_4a.pdf 0.05MB
Załącznik nr 4b
Załącznik​_nr​_4b.pdf 0.17MB
Załącznik nr 4c
Załącznik​_nr​_4c.pdf 0.22MB
Załącznik nr 5
Załącznik​_nr​_5.pdf 0.05MB
Załącznik nr 6
Załącznik​_nr​_6.pdf 0.05MB
Załącznik nr 7
Załącznik​_nr​_7.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.04.2022 09:22 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rada Gminy Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2.0 20.04.2022 07:56 Maciej Górka
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 1.0 19.04.2022 09:22 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"Numer","value":"II 11 2018","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Data","value":"07.12.2018","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"},{"header":"Kategoria","value":"Budżet","registerId":20053364,"dictionaryValues":[],"nestedValues":[],"showInContent":false,"positionSelector":".article-area__article h2","insertMethod":"after"}]}}