W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Inwestycją realizowaną przez miejscowy samorząd i współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest budowa i przebudowa placów zabaw na terenie gminy Kaczory

Inwestycją realizowaną przez miejscowy samorząd i współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Kolejną inwestycją realizowaną przez miejscowy samorząd i współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest budowa i przebudowa placów zabaw na terenie gminy Kaczory.

logo EFR


W ramach zadania zrealizowane zostaną:

1) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kaczorach,

2) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dziembówku,

3) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Równopolu,

4) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rzadkowie,

5) Budowa placu zabaw w Jeziorkach,

6) Przebudowa placu zabaw w Zelgniewie.

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Kaczorach zlokalizowane będą w pobliżu boiska sportowego w centrum wsi Kaczory. Teren będzie ogrodzony i zastosowana zastanie nawierzchnia odpowiednia do tego rodzaju obiektów tj. płyty z granulatu gumowego na terenie siłowni zewnętrznej i nawierzchnia gruntowa z piasku na placu zabaw. W ramach placu zabaw zaprojektowano dostawę i montaż takich urządzeń jak: piaskownica, karuzela, huśtawka ważka, bujak sprężynowy, domek zabawowy oraz ławki, regulamin i kosz na śmieci. Siłownia zewnętrzna składać się będzie z dostawy i montażu podwójnej ławki do mięśni brzucha, biegacza, orbiterka oraz przyrządu do wyciskania siedząc. Wieś Kaczory nie posiada takiego wielofunkcyjnego obiektu. W związku z zapotrzebowaniem na miejsce rekreacji i sportu projekt na pewno cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem. Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Dziembówku umiejscowiony będzie na obrzeżu wsi przy sali wiejskiej oraz boisku sportowym. W skład placu zabaw wejdzie dostawa i montaż piaskownicy, karuzeli oraz huśtawki ważki, natomiast siłownię zewnętrzną stanowić będą przyrząd do wyciskania siedząc, biegacz oraz orbiterek. Całość zostanie ogrodzona i wykonana zostanie nawierzchnia gruntowa z piasku. Dziembówko poza placem zabaw zlokalizowanym przy przedszkolu nie posiada innego obiektu o takim charakterze. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Równopolu i Rzadkowie będą zlokalizowane w centralnych punktach wsi przy salach wiejskich i przyległych do nich boiskach sportowych. Bedą one tak samo wyposażone tj. w ramach placu zabaw dostarczona i zamontowana zostanie: piaskownica, karuzela huśtawka ważka, bujak sprężynowy oraz domek zabawowy, natomiast w ramach siłowni zewnętrznej zostanie dostarczony i zamontowany: przyrząd do wyciskania siedząc, biegacz i orbiterek. Teren zostanie ogrodzony i zagospodarowany nawierzchnią gruntową z piasku. Obiekty będą nowo wybudowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców. W Jeziorkach w ramach planowanego placu zabaw znajdzie się karuzela, huśtawka ważka, piaskownica i bujak sprężynowy. Wieś Zelgniewo zostanie wyposażona w dodatkową karuzelę i bujak sprężynowy. Wszystkie obiekty będą ogrodzone, zastosowana zostanie odpowiednia nawierzchnia oraz będą posiadały ławki, kosze na śmieci i regulaminy korzystania z obiektów. Projekty cieszą się dużym zainteresowaniem i poparciem lokalnej społeczności. Zaplanowana infrastruktura zlokalizowana jest w miejscach ogólnodostępnych. Charakter placów zabaw i siłowni zewnętrznych nie powoduje barier dostępu dla osób niepełnosprawnych. Umiejscowienie placów zabaw przy ośrodkach kultury umożliwia dostęp do pojemników selektywnej zbiórki odpadów.

Celem projektu będzie poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, poprzez budowę i przebudowę placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kaczory. Obiekty będą miały charakter ogólnodostępny i niekomercyjny. Podjęcie tego rodzaju inwestycji jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Wzrośnie atrakcyjność obszaru dla mieszkańców, turystów jak również inwestorów.

Inwestycja skłoni zarówno mieszkańców jak i odwiedzających gminę do wzmożenia aktywności społecznej wskutek poprawy warunków do aktywnego, prozdrowotnego wypoczynku i rekreacji. Budowa infrastruktury turystycznej poprawi jakość życia społeczności gminy oraz będzie stanowić miejsce lokalnej integracji.

Został wyłoniony wykonawca zadania, prace mają zostać wykonane w terminie do dnia 16 października 2017 r.


Aleksandra Oleszczyk

inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

{"register":{"columns":[]}}