W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

REHABILITACJA STACJONARNA

ODDZIAŁ REHABILITACJI

KONTAKT

Tel. 22 579 53 88 pon. - pt.  8.00-14.45

Punkt pielęgniarski:

3. piętro tel. 22 579 53 58

4. piętro tel. 22 579 53 59

E-mail: rehabilitacja-barska@stocer.pl

PERSONEL

Ordynator: Lek. Anna Lach-Gruba

Na Oddziale pracują lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki i psycholog, z długim doświadczeniem klinicznym. Lekarze ze specjalizacją w zakresie: rehabilitacji medycznej, balneologii i ortopedii. Posiadamy również liczne kursy doskonalące, m.in. ultrasonografii i leczenia bólu, metod terapeutycznych.

ŚWIADCZENIA

Do zakresu udzielanych świadczeń należy rehabilitacja pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu oraz z dolegliwościami bólowymi.

 • Kinezyterapia
 • Fizykoterapia
 • Farmakoterapia
 • Psychoterapia

Zajmujemy się leczeniem chorych po urazach, protezach ortopedycznych, z dysfunkcjami narządu ruchu i zaostrzonymi dolegliwościami bólowymi .

Pacjenci leczeni w naszym szpitalu mogą skorzystać z rehabilitacji pooperacyjnej. Posiadamy duże doświadczenie w rehabilitacji pooperacyjnej po endoprotezoplastyce stawu ramienno-łopatkowego.

W procesie rehabilitacji ważne jest indywidualne podejście do potrzeb każdego pacjenta, precyzyjne, kompleksowe oraz wielokierunkowe działanie. Dbając o to, by jakość świadczonych przez nas usług była na jak najwyższym poziomie, spełniamy te założenia zapewniając naszym pacjentom szeroki wachlarz metod postępowania terapeutycznego; kinezyterapii i fizykoterapii oraz opiekę psychologa.

CENNIK

INFORMACJE DLA PACJENTA

Zasady kwalifikacji i przyjęcia na Oddział Rehabilitacji

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz z niżej wymienionych oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych, neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • pediatrycznych,
 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych

w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych może to również zrobić lekarz:

 • poradni rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Pacjenci są konsultowani w sprawie przyjęcia na Oddział. Konieczne jest skierowanie, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną (lub jej kopią), potwierdzającą rozpoznanie (wypis ze szpitala w przypadku np. protezy ortopedycznej, urazu) oraz dokumentacją medyczną pozostałych chorób współistniejących. Konsultacja kwalifikująca jest indywidualnie umawiana z pacjentem przez sekretarkę Oddziału.

Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3. do 6. tygodni. 

 1. Pacjent zgłasza numer skierowania w wersji elektronicznej telefonicznie sekretarce Oddziału lub dostarcza oryginał skierowania do sekretariatu Oddziału lub listownie na adres szpitala.
 2. Sekretarka medyczna sprawdza skierowanie pod względem formalnym i przekazuje je Lekarzowi Kierującemu Oddziałem.
 3. Kierownik Oddziału lub lekarz przez niego wyznaczony przeprowadza kwalifikacje do przyjęcia na podstawie całości wymaganej dokumentacji i stanu pacjenta. Lekarz po przeprowadzeniu badania ostatecznie decyduje o przyjęciu pacjenta.
 4. Sekretarka medyczna wpisuje zakwalifikowanego pacjenta na listę osób oczekujących.
{"register":{"columns":[]}}