W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zapraszamy do udziału w 21 edycji Konkursu EKOLAURY

Logo z napisem EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 21. Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022"!

  Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

 Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2021 r., w kategoriach:

 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport - NOWA,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju - NOWA.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2022" lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) - do dnia 15 lipca 2022 r.
   

Regulamin Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/regulamin-ekolaury

Strona internetowa Konkursu: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury

 Zapraszam do udziału!

Materiały

Formularz zgłoszeniowy
Formularz​_zgloszeniowy​_Ekolaury​_2022.docx 0.06MB
zaproszenie do konkursu
Zaproszenie​_konkurs​_ekolaury​_PIE​_2022.png 2.67MB
{"register":{"columns":[]}}