W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakończenie realizacji projektu związanego z wymianą kotłów

Gmina Wietrzychowice  zakończyła realizację projektów związanych z wymianą kotłów w gospodarstwach indywidualnych pn.: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 W ramach działania 4.4.2 wymieniono 30 kotłów gazowych i zmodernizowano 30 instalacji wewnętrznych.  Maksymalna kwota dofinansowania do jednego kotła wynosiła 8 tysięcy złotych oraz    6 tysięcy złotych dofinansowania na modernizacje instalacji wewnętrznej c.o. Całkowita wartość dofinansowania w podziałaniu 4.4.2 wyniosła: 374 483,17 złotych w tym na wymianę kotłów i modernizację instalacji: 361 074,07 złotych a na promocje projektu: 13 409,10 złotych

W ramach działania 4.4.3 wymieniono 11 kotłów węglowych   i zmodernizowano 11 instalacji wewnętrznych.  Maksymalna kwota dofinansowania do jednego kotła wynosiła 9 tysięcy złotych oraz 1 tysiąc złotych dofinansowania na modernizacje instalacji wewnętrznej c.o. Całkowita wartość dofinansowania w podziałaniu 4.4.3 wyniosła: 105 278,61 złotych w tym na wymianę kotłów i modernizację instalacji: 91 869,50 złotych a na promocje projektu: 13 409,11 złotych.

Łączna wartość dofinansowania na poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3   wypłaconej dla mieszkańców wyniosła: 452 943,57 złotych. 

Wymagany okres trwałości dla całego projektu zarówno w poddziałaniu 4.4.2 i 4.4.3 wynosi 5 lat. W czasie trwałości projektu odbędzie się jedna kontrola.

{"register":{"columns":[]}}