W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wietrzychowice w 2022 roku

23.10.2022

W związku ze śmiercią radnego Piotra Moskala - Wojewoda Małopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Wietrzychowice

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

W dniu 4 sierpnia 2022 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wietrzychowice

Zgodnie z powyższym zarządzeniem wybory odbędą się 23 października 2022 roku

Wszelkie ogłoszenia i informacje związane z wyborami uzupełniającymi zamieszane będą na stronie BIP Urzędu Gminy Wietrzychowice

Kalendarz  wyborczy
 1. do 29 sierpnia 2022 roku;
  • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Wietrzychowice o okręgu wyborczym nr 9, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach,
  •  zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
 2. do 8 września 2022 roku;
  • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie I kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach,
 3. do 13 września 2022 roku;
  • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Tarnowie I Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach,
 4. do 18 września 2022 r. do godziny 2400;
  • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach list kandydatów na radnego,
 5. do 23 września 2022 roku;
  • podanie do publicznej wiadomości, przez Wójta Gminy Wietrzychowice w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 2 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2, w tym lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
  • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie I kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2,
 6. do 2 października 2022 roku;
  • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Tarnowie I Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego,
  • przyznanie przez Gminną Komisje Wyborczą w Wietrzychowicach numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego,
  • sporządzenie w Urzędzie Gminy Wietrzychowice spisu wyborców,
 7. do 8 października 2022 roku;
  • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,
  • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille a, oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 8. do 14 października 2022 roku;
  • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
 9. do 18 października 2022 roku;
  • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie I. za pośrednictwem Urzędu Gminy Wietrzychowice, zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
 10. 21 października 2022 o godz. 2400;
  • zakończenie kampanii wyborczej,
 11. 22 października 2022 roku;
  • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 spisu wyborców
 12. 23 października 2022 roku godz. 700 - 2100;
  • głosowanie.

 

Zarządzenie Wojewody w sprawie wyborów uzupełniających a także Komunikact Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 5 sieprnia 2022 roku do pobrania w sekcji Materiały

Materiały

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wietrzychowice
Zarzadzenie​_Wojewody​_Malopolskiego​_z​_dnia​_3​_sierpnia​_2022​_r​_w​_sprawie​_zarzadzenia​_wyborow​_uzupelniajacych​_do​_Rady​_Gminy​_Wietrzychowice.pdf 0.23MB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 5 sierpnia 2022 roku
Komunikat​_Komisarza​_Wyborczego​_w​_Tarnowie​_I​_z​_dnia​_5​_sierpnia​_2022​_r.pdf 0.21MB
Wzory dokumentów - wybory w toku kadencji 2018 - 2019
{"register":{"columns":[]}}