W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. Zestawienie zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych wykazanych w ramach realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2021 r.:

Publiczny Żłobek Bajka

 • Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach. Termin wykonania zadania 30.09.2020 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 154 333,76 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło 43 767,26 zł.

Plac zabaw w miejscowości Wietrzychowice

 • Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach. Termin wykonania zadania 30.10.2020 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 290 371,18 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło 58 075,18 zł.

Zagospodarowanie części działki obok budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Demblin

 • Zagospodarowanie części działki nr 564 w miejscowości Demblin, Gmina Wietrzychowice. Termin wykonania zadania 30.10.2020 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 53 057,26 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 53 057,26 zł.

Nawierzchnia na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Sikorzyce

 • Budowa nawierzchni na boisku do siatkówki w miejscowości Sikorzyce. Termin wykonania zadania 16.11.2020 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 104 852,28 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 80 852,28 zł.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku OSP w miejscowości Wola Rogowska

 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Woli Rogowskiej. Termin wykonania zadania 20.12.2020 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 66 368,60 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 66 368,60 zł

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jadowniki Mokre

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre. Data rozpoczęcia robót 02.2021 r. Planowany termin wykonania zadania 28.12.2021 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 3 096 532,83 zł, z czego dofinansowanie ze Środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło 945 795,47 zł.

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jadowniki Mokre

 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. Data rozpoczęcia robót 04.2021 r. Termin wykonania zadania 16.08.2021 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 291 235,65 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 116 494,26 zł.

Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku OSP w miejscowości Jadowniki Mokre

 • Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214. Termin wykonania zadania 12.2020 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 124 799,32 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   wynosiło 124 799,32 zł.

Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora

 • Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre, Gmina Wietrzychowice. Termin wykonania zadania 30.10.2020 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 241 828,44 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa wyniosło 150 000,00 zł.

Remont pomieszczeń na parterze w budynku Gimnazjum w Miechowicach Wielkich pod potrzeby Klubu Seniora

 • Remont pomieszczeń na parterze w budynku Gimnazjum w Miechowicach Wielkich pod potrzeby Klubu Seniora. Termin wykonania zadania 10.12. 2018 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 186 940,62 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa wyniosło 117 400,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej 1337K Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w zakresie budowy chodnika

 • Przebudowa drogi powiatowej 1337K Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w zakresie budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce 141 w miejscowości Sikorzyce gmina Wietrzychowice. Termin wykonania zadania 06.12.2021 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 379 086,47 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 85 980,60 zł.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000m3/d w Wietrzychowicach

 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000m3/d w Wietrzychowicach. Termin wykonania zadania 30.08.2022 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 1 455 316,85 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 110 000,00 zł.

Budowa szlaku rowerowego oraz obiektów infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Demblin i Nowolpole

 • Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice – Część 2 – Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowopole i Demblin, Gmina Wietrzychowice. Termin wykonania zadania 12.11.2021 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 155 978,57 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 50 000,00 zł.

Budowa szlaku rowerowego w Miechowicach Wielkich

 • Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice – Część 1 – Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Miechowice Małe, Gmina Wietrzychowice. Termin wykonania zadania 12.11.2021 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 479 436,62 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 150 000,00 zł

Termomodernizacja oraz nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice i Gminnego Centrum Kultury

 • Termomodernizacja oraz nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i remont istniejącego budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowanego na działce nr 541 i 532/6 w miejscowości Wietrzychowice, gmina Wietrzychowic - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach, dz. nr 541 i 532/6. Termin wykonania zadania 12.11.2022 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 2 603 416,31 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 438 391,74 zł.

Termomodernizacja oraz nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice i Gminnego Centrum Kultury

 • Termomodernizacja oraz nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i remont istniejącego budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowanego na działce nr 541 i 532/6 w miejscowości Wietrzychowice, gmina Wietrzychowic - Nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz przebudowa dachu Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, dz. nr 541. Termin wykonania zadania 12.11.2022 r. Całkowita wartość inwestycji brutto: 2 603 416,31 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 500 000,00 zł.

Zdjęcia (17)

{"register":{"columns":[]}}