W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ruszył IV nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0"

Zdjęcie przedstawia młodą kobietę wraz z dzieckiem w wieku około 12 miesięcy siedzących na podłodze i czytających książkę. Obok znajduje się napis: Małopolska Niania 2.0 oraz adres strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Szanowni Państwo,

Informuję, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

W materiałach do pobrania Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia, a także materiały promocyjne dot. Projektu (ulotka i plakat) w języku polskim i języku ukraińskim.
Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

 

Materiały

wniosek o przyznanie wsparcia
Zalacznik​_1​_Wniosek​_o​_przyznanie​_wsparcia.docx 0.82MB
wniosek o przyznanie wsparcia
Zalacznik​_1​_Wniosek​_o​_przyznanie​_wsparcia.pdf 0.40MB
Lista gmin wg dostępności do usługi
Zalacznik​_2​_Lista​_gmin​_wg​_dostępności​_do​_usług​_opieki​_nad​_Dziećmi​_w​_wieku​_do​_lat​_3.pdf 0.23MB
Lista gmin wg dostępności do usługi wersja alternatywna na czytnik
Zalacznik​_2​_Lista​_gmin​_wg​_dostępności​_do​_usług​_opieki​_nad​_Dziećmi​_w​_wieku​_do​_lat​_3​_alternatywna​_wersja​_na​_czytnik.pdf 0.21MB
Wzór zaświadczenia z ZUS
Zalacznik​_3​_Przykładowy​_wzór​_zaświadczenia​_z​_Zakładu​_Ubezpieczeń​_Społecznych.pdf 0.16MB
Wzór umowy o powierzenie grantu
Zalacznik​_4​_Wzór​_Umowy​_o​_powierzenie​_Grantu.pdf 0.29MB
Wzór umowy uaktywniającej
Zalacznik​_5​_Wzór​_umowy​_uaktywniającej.docx 0.80MB
Wzór umowy uaktywniającej
Zalacznik​_5​_Wzór​_umowy​_uaktywniającej.pdf 0.24MB
Formularz wycofania wniosku
Zalacznik​_6​_Formularz​_wycofania​_Wniosku​_o​_przyznanie​_wsparcia,​_rezygnacji​_z​_udziału​_w​_Projekcie.pdf 0.11MB
Regulamin
Regulamin​_naboru​_i​_uczestnictwa​_w​_Projekcie​_grantowym​_Małopolska​_Niania​_20​_nabor​_2022.pdf 0.49MB
Plakat informacyjny projektu wersja w języku polskim
PL​_2022​_MalopolskaNiania​_PLAKAT​_A2.pdf 1.45MB
Plakat informacyjny projektu wersja w języku ukraińskim UA
UA​_2022​_MalopolskaNiania​_PLAKAT​_A2.pdf 1.45MB
Ulotka informacyjna PL
PL​_2022​_MalopolskaNiania​_ULOTKA​_A5.pdf 1.01MB
Ulotka informacyjna UA
UA​_2022​_MalopolskaNiania​_ULOTKA​_A5.pdf 1.02MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}