W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy Wietrzychowice działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w którym można uzyskać informacje na temat programu "Czyste Powietrze"

Baner

Loga

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 13 -  I piętro

 • w poniedziałek od godziny 1100 do godziny 1700.
 • w czwartek od godziny 730 do godziny 1130.

Dane kontaktowe:
tel.: 14 6418045 wew. 19
e-mail: gpn@wietrzychowice.pl

Do obsługi punktu informacyjno-konsultacyjnego wyznaczony jest pracownik Urzędu Gminy Wietrzychowice - Magdalena Kabat-Uchwat.

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wietrzychowice

Na dzień 31.12.2023 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

76

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

28

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI:

598 808,65 zł

Na dzień 30.09.2023 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

64

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

28

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI:

590 014,75 zł

Na dzień 30.06.2023 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

60

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

21

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI:

508 959,64 zł 

Na dzień 31.03.2023 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

57

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

18

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI:

447 819,64 zł 

Na dzień 31.12.2022 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

57

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

13

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI:

347 170,33 zł 

Na dzień 30.09. 2022 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

55

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

12

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI:

273 549,33 ZŁ.

Czego dowiesz się w naszym Punkcie obsługi Programu Czyste Powietrze
 • dowiesz się o Programie i zasadach składania wniosku o dofinansowanie,
 • znajdziesz materiały informacyjne o Programie "Czyste Powietrze",
 • sprawdzisz czy kwalifikujesz się do udziału w Programie,
 • uzyskasz pomoc w zakreie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
 • złożysz wniosek o dofinansowanie krótry zostanie przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie gdzie nastąpi jego merytoryczna ocena,
 • uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kto może zostać beneficjentem programu
 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. w tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 •  1.564 zł - w gospodarstwie wieloosobowym
 •  2.189 zł - w gospodarstwie jednoosobowym
 1. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 •  900 zł - w gospodarstwie wieloosobowym
 •  1.260 zł - w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższoną oraz najwyższą kwotę dofinansowania  w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Wietrzychowice powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.

Co jest niezbędne do złożenia wniosku
 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem ( niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego,
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej / dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku ).
 • numer działki,
 • przybliżony rok budowy domu/ wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT,
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lokalu mieszkalnym, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne na stronie internetowej programu: czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Krakowie: www.wfos.krakow.pl w zakładce czyste powietrze.

Zapraszamy do korzystania z Gminnego Punktu Obsługi Programu "Czyste Powietrze"

Materiały

Ulotka dotycząca programu Czyste Powietrze
ulotka​_od​_stycznia​_2023.pdf 6.02MB
{"register":{"columns":[]}}