W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Miechowicach Małych na terenie Gminy Wietrzychowice

 

Gmina Wietrzychowice, zgodnie z umową podpisaną  z Zarządem Województwa Małopolskiego, realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, głębokiej modernizacji energetycznej poddany będzie budynek użyteczności publicznej w Miechowicach Małych. Siedzibę w budynku ma Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Małych, Koło Gospodyń Wiejskich w Miechowicach Małych, Stowarzyszenie Miechowice Małe oraz Ludowy Klub Sportowy ,,Orzeł" Miechowice Małe, w budynku mieści się także świetlica wiejska.

W obiekcie wykonane zostaną docieplenia ścian zewnętrznych, izolacje ścian fundamentowych, docieplenia stropów nad najwyższą kondygnacją oraz wymiana stolarki drzwiowej. W ramach prac instalacyjnych gruntownej modernizacji podlegać będzie m.in. instalacja c.o. wraz z wykonaniem nowej technologii kotłowni gazowej z kotłem gazowym kondensacyjnym  i automatyka pogodową, Zainstaluje  instalacji fotowoltaiczną o mocy  ok. 15 kWp

Po wykonaniu robót zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie efektywność energetyczna a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną wykorzystane także opisane wyżej odnawialne źródło energii co da efekt w postaci ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej o 20,53 MWh/rok i energii cieplnej  o 570, 45 GJ/rok.

Wynikająca z tego mniejsza emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych pozwoli na zrealizowanie celu, którym jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Wietrzychowice.

Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  45,93 ton emisji równoważnej CO2 na rok.

Koszty całkowite projektu wynoszą 1 644 973,43  z czego kwalifikowane jest 1 507 360,30 zł. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wynosi 1 356 624,24 zł. Pozostałą część finansuje z własnego budżetu gmina Wietrzychowice.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to  29.12.2023 r.

Gmina Wietrzychowice, zgodnie z umową podpisaną  z Zarządem Województwa Małopolskiego, realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, głębokiej modernizacji energetycznej poddany będzie budynek użyteczności publicznej w Miechowicach Małych. Siedzibę w budynku ma Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Małych, Koło Gospodyń Wiejskich w Miechowicach Małych, Stowarzyszenie Miechowice Małe oraz Ludowy Klub Sportowy ,,Orzeł" Miechowice Małe, w budynku mieści się także świetlica wiejska.

W obiekcie wykonane zostaną docieplenia ścian zewnętrznych, izolacje ścian fundamentowych, docieplenia stropów nad najwyższą kondygnacją oraz wymiana stolarki drzwiowej. W ramach prac instalacyjnych gruntownej modernizacji podlegać będzie m.in. instalacja c.o. wraz z wykonaniem nowej technologii kotłowni gazowej z kotłem gazowym kondensacyjnym  i automatyka pogodową, Zainstaluje  instalacji fotowoltaiczną o mocy  ok. 15 kWp

Po wykonaniu robót zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie efektywność energetyczna a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną wykorzystane także opisane wyżej odnawialne źródło energii co da efekt w postaci ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej o 20,53 MWh/rok i energii cieplnej  o 570, 45 GJ/rok.

Wynikająca z tego mniejsza emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych pozwoli na zrealizowanie celu, którym jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Wietrzychowice.

Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  45,93 ton emisji równoważnej CO2 na rok.

Koszty całkowite projektu wynoszą 1 644 973,43  z czego kwalifikowane jest 1 507 360,30 zł. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wynosi 1 356 624,24 zł. Pozostałą część finansuje z własnego budżetu gmina Wietrzychowice.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to  29.12.2023 r.

{"register":{"columns":[]}}