W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OSP Wietrzychowice

Za datę powstania OSP w Wietrzychowicach przyjęto rok 1896. Zgodnie z ustnym przekazem pierwsza remiza usytuowana była w środku wsi naprzeciw kościoła. Po wybuchu I Wojny Światowej wielu z mieszkańców brało udział w walkach na różnych frontach, wielu brało również udział w walkach wyzwoleńczych w armii Piłsudzkiego. Nie zabrakło wśród nich strażaków z Wietrzychowic. Po odzyskaniu niepodległości powrócili do domów i włączyli się do działalności miejscowej OSP. Członkowie Straży włączali się aktywnie w życie wsi. To niejednokrotnie z ich inicjatywy organizowane były zespoły teatralne, chóry, aktywnie uczestniczyli we wszystkich inicjatywach, a remiza stała się jedynym ośrodkiem kulturalnym wsi. W 1935 roku Zarząd OSP podjął inicjatywę o budowie nowej, większej remizy. Budynek ten był w całości murowany, mieściły się tam dwa garaże oraz świetlica wraz z zapleczem .To tam strażacy trzymali sztandar oraz mundury wyjściowe. W tej sali odbywały się zebrania, występy artystyczne, koncerty oraz  życie kulturalne, organizowano zabawy taneczne i spotkania okolicznościowe. W garażach przetrzymywano sprzęt przeciw-pożarowy, najpierw jedną a potem dwie pompy ręczne, które zamontowano na przystosowanych do tego celu wozach konnych. Ochotnicza Straż Pożarna w Wietrzychowicach decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej została wpisana do rejestru Stowarzyszeń pod poz. 475. Staraniem zarządu w roku 1962 przy istniejącym budynku zakończono budowę wieży obserwacyjnej o wysokości około 15 metrów. Kilka lat później na wieżę przeniesiono z miejscowej szkoły i zamontowano syrenę elektryczną . W latach 70 i 80- tych OSP w Wietrzychowicach wzbogaciło się o nowy sprzęt m. in.: samochód- „Stara 28”, wyposażonego w beczkę na wodę, motopompę, działko wodne i drabinę D-10. W latach 70- tych przy OSP powstała młodzieżowa drużyna, której opiekunem był Ryszard Machowski. W roku 1984 podjęto decyzję o budowie nowej remizy strażackiej i powołano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy Gminnej. W remizie tej miała być oprócz pomieszczeń strażackich sala widowiskowo-taneczna.  W fazie projektowania zmieniono budynek remizy na budynek wielofunkcyjny. Znalazły się tam również pomieszczenia dla Poczty i Telekomunikacji. Wysiłkiem całego społeczeństwa wsi i gminy budowę zakończono w roku 1989. W roku 1994 postanowiono odnowić istniejący od około 100 lat sztandar.  Kolejny etap to zorganizowanie 100-lecia OSP w Wietrzychowicach. Główne obchody odbyły się 7 lipca 1996 roku. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele centralnych, wojewódzkich i gminnych władz administracyjnych i związkowych z Komendantem Głównym PSP gen. Feliksem Delą. Zebrane środki w części przeznaczono na remont samochodu „Skoda”. OSP w Wietrzychowicach wychodząc naprzeciw nowym zadaniom jakie już wtedy były nakładane na ochotników, poczyniło starania o pozyskanie lekkiego samochodu terenowego, który służyłby jako samochód ratownictwa drogowego. Samochód taki został przyznany w 1996 roku. Druhowie z Wietrzychowic wraz z innymi jednostkai strażackimi aktywnie uczestniczyli w niesieniu pomocy i usuwaniu skutków powodzi w 1970 roku oraz zabezpieczeniu wałów przed następnymi powodziami w 1997 i 2001 roku. Pod koniec 2001 roku na terenie Gminy Wietrzychowice z inicjatywy między innymi Zarządu OSP w Wietrzychowicach, zostaje utworzony klub honorowych dawców krwi . Osp w Wietrzychowicach działa w ramach Krajowego systemu Ratowniczo- Gaśniczego, do którego włączona została 30 kwietnia 1997 roku. Jednostka od wielu lat posiada system selektywnego powiadamiania, dysponuje nowoczesnymi środkami łączności w tym trzech radiostacji samochodowych i dwóch przenośnych. Wszystko to sprawia, ze mieszkańcy mogą liczyć na sprawną i szybką pomoc.

Skład Zarządu:

Prezes- Tadeusz Kozioł

W- ce Prezes- Naczelnik- Anna Socha

W- ce Prezes- Józef Woźniczka

Z- ca Naczelnika- Krzysztof Kocialski

Sekretarz- Stanisław Magiera

Skarbnik- Marek Magiera

Kronikarz- Michał Kozioł

Gospodarz- Rafał Kowal

Członek Zarządu- Edward Pudło

{"register":{"columns":[]}}