W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach naboru do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2023-2028

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2023-2028, Wójt Gminy Wietrzychowice ogłosił nabór do Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Wietrzychowice.

1. Forma i termin naboru:

Nabór w formie pisemnej przeprowadzono w terminie od 28.04.2023 r. do 12.05.2023 r.

2. Wyniki naboru:

W wyznaczonym terminie, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogące wskazać kandydatów na członków Komisji Konkursowej nie zgłosiły żadnej osoby do udziału w pracach ww. Komisji.


Wietrzychowice, dnia 17.05.2023 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ - / mgr Tomasz Banek

 

 

{"register":{"columns":[]}}