W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacjie dotyczące projektu

Gmina Wietrzychowice wspólnie z gminami: Szczurowa (Beneficjent projektu), Borzęcin i Szczucin realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W oparciu o umowę partnerską  kompleksowej termomodernizacji zostaną podane budynki:

  1. Zespołu Szkół w Szczurowej (Gmina Szczurowa)
  2. Urzędu Gminy w Borzęcinie (Gmina Borzęcin)
  3. Zespołu Szkół w Szczucinie (Gmina Szczucin)
  4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu (Gmina Szczucin)
  5. Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach (Gmina Wietrzychowice)
  6. Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych (Gmina Wietrzychowice)

Po wykonaniu robót obiekty objęte projektem będą ogrzewane w sposób mniej energochłonny, zmniejszona zostanie ilość surowca energetycznego potrzebnego do ich ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie efektywność energetyczna budynków a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną także miejscowo wykorzystane odnawialne źródła energii. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w  wyniku realizacji projektów  ma wynosić 9.258,33 GJ/rok.

Dzięki temu mniejsza będzie szkodliwa emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych. Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie  659.22 tony emisji równoważnej CO2.

Pozwoli to na zrealizowanie celu projektu, którym jest zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gmin Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice.

Koszty całkowite projektu wynoszą 11,17 mln zł. z czego  kwalifikowane jest 10,74 mln zł. Dotacja, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 5,36 mln zł. Pozostałą część tj. 5,81 mln zł finansują z własnego budżetu gminy: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 30-11-2018.

{"register":{"columns":[]}}