W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Grafika przedstawia logo złożone z pięciu trójkątów w odcieniach zieleni oraz napis Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Instytucja Województwa Małopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielanie osobom zainteresowanym (mieszkańcom, inwestorom, planistom) informacji dotyczących uwarunkowań prawnych działań realizowanych (lub planowanych do realizacji) na terenach obszarów objętych formami ochrony przyrody.
Jakie informacje powinny być przekazywane?
W przypadku działań planowanych do realizacji na terenie Parku Krajobrazowego lub Obszaru Chronionego Krajobrazu prosimy o udzielenie zainteresowanym informacji o tym, że:
1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego lub Obszaru Chronionego Krajobrazu;
2. Na terenie danej formy ochrony przyrody obowiązują zakazy wynikające z właściwej terytorialnie
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego;
3. Na terenie Parku Krajobrazowego obowiązuje Plan Ochrony;
4. Aktualne akty prawne są dostępne m. in. na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,4233,rozporzadzenia-i-uchwaly.html
5. W przypadku wątpliwości, strona może zasięgnąć opinii na temat planowanych działań w Zespole
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dane teleadresowe: www.zpkwm.pl
Dlaczego prosimy o przekazywanie tych informacji?

 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}