W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) poniżej przedstawiony został wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

  • CONTEKO Sp. z o.o. z siedzibą 33-130 Radłów ul. Woleńska 15

Sprawy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są regulowane w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 poz. 1893) zwanej dalej ustawą. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego określa załącznik nr 1 do ustawy. Zgodnie z art. 34 ustawy zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub zostawić bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sklep ma obowiązek przyjąć tę samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę.

Na terenie Gminy Wietrzychowice organizowana jest objazdowa bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w tym zbiórka zuzytego sprzętu elektycznego i elektronicznego na zasadzie wystawki sprzed posesji

{"register":{"columns":[]}}