W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca zaopatrywania przesyłek świń w dokument dotyczący przemieszczenia

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w nawiązaniu do pisma Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 marca 2023 r. informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. Zm.) gospodarstwa, w których utrzymuje się świnie, owce, kozy, zwierzęta jeleniowate i wielbłądowate, zapewniają, aby w przypadku przemieszczania w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego tych zwierząt z zakładu, w którym są utrzymywane towarzyszył im poprawnie wypełniony dokument dotyczący przemieszczenia, o którym mowa w art. 113 lit. b, art. 115 lit. b i art. 117 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/429.

W związku z powyższym, obecne przesyłki świń muszą być zaopatrywane jednocześnie w dokument dotyczący przemieszczenia, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt oraz dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt. Wzór dokumentu dotyczącego przemieszczenia w/w zwierząt dostępny jest na stronie internetowej pod linkiem:

Materiały

Treść pisma
przemieszczanie​_świń-dokument.pdf 1.36MB
{"register":{"columns":[]}}