W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

KRUS Logo

Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszają dzieci rolników w wieku od 7 do 15 lat do udziału w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych w czasie wakacji. Uczestnictwo w trwającym 21 dni turnusie, w zależności od miejsca pobytu, pozwala na skorygowanie wad postawy i chorób układu ruchu lub chorób układu oddechowego. Centra Rehabilitacji Rolników zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opieka nad uczestnikami sprawowana jest przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Szczegółowe informacje:

 • turnusy rehabilitacyjne skierowane są do dzieci urodzonych w latach 2007 – 2015,
 • warunkiem niezbędnym do skorzystania z turnusu jest ubezpieczenie przynajmniej jednego
  z rodziców/opiekunów prawnych w KRUS z mocy ustawy. Ubezpieczenie rolnika „na wniosek” powinno trwać nieprzerwanie co najmniej 1 rok,
 • Placówka Terenowa KRUS w Tarnowie kieruje dzieci na turnusy:
  • korygujący wady postawy i choroby układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników
   w Horyńcu Zdroju w terminie 26.06.2022 r. – 16.07.2022 r.,
  • korygujący choroby układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników
   w Iwoniczu Zdroju w terminie 14.07.2022 r. – 3.08.2022 r.
  • korygujący choroby układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników
   w Świnoujściu w terminie 11.08.2022 r. – 31.08.2022 r.

Podstawą udziału dziecka turnusie rehabilitacyjnym jest złożenie do KRUS wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą, dołączonego do niego formularza z informacją o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiednie druki dostępne są w placówkach Kasy oraz na stronie www.krus.gov.pl. Wniosek wraz
z towarzyszącymi mu dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 10.05.2022 r. Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku dokonanej przez lekarza – w pierwszej kolejności kierowane są dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje o wakacyjnych turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci uzyskać można w Placówce Terenowej KRUS w Tarnowie – tel. (014) 621 59 87 w. 126 lub 122.

{"register":{"columns":[]}}