W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dr Andrzej Kosiniak-Kamysz

Dr Andrzej Kosiniak-Kamysz

Urodził się 3 lutego 1947 roku w Siedliszowicach. Dzieciństwo spędził w sąsiednich Bieniaszowicach, w gminie Gręboszów. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Siedliszowicach kontynuował naukę w Liceum ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. W 1971 został absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, następnie w 1979 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Uzyskał specjalizacje I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W 1971 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Krakowie. W latach 1980–1988 był radnym rady narodowej Krakowa. Od 15 stycznia do 12 września 1989 pełnił funkcję wiceministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego w rządzie Mieczysława Rakowskiego. Następnie w rządzie Tadeusza Mazowieckiego sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej (do 12 stycznia 1991)

W 1994 został przewodniczącym rady Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, funkcję tę pełnił też w trakcie VI kadencji rady. W latach 2002–2003 ponownie był wiceministrem zdrowia. W 2010 został prezesem PSL w województwie małopolskim; funkcję tę sprawował do 2021.

W 1991 roku został zatrudniony w Specjalistycznym Szpitalu im. J. Dietla, w którym pracował przez 40 lat, w tym jako  dyrektor placówki przez 30 lat. W 2021 roku zrezygnował z tego stanowiska i pozostał w szpitalu jako ordynator oddziału chorób wewnętrznych.

Andrzej Kosieniak- Kamysz jest również działaczem politycznym i społecznym.

W latach 1968–1990 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, następnie został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Działa w różnych organizacjach społecznych, m.in. w:

  • Zakonie Rycerzy św. Łazarza (od 1993),
  • Polskim Towarzystwie Medycyny Wsi (od 1996),
  • Światowym Towarzystwie Medycyny Wsi (od 1992),
  •  Polskim Towarzystwie Gastroenterologii (od 1986),
  • Towarzystwie Internistów Polskich (od 1979).

W 2001 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski a w 2021 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

{"register":{"columns":[]}}