W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Abp. Józef Kowalczyk

W 2001 roku Rada Gminy Wietrzychowice nadała Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Wietrzychowice” Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce abp. Józefowi Kowalczykowi. Uroczysta sesja Rady Gminy odbyła się w Domu ludowym w Jadownikach Mokrych.

Postać Abp. Józefa Kowalczyka

Ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w przysiółku Dębowe Domy w Jadownikach Mokrych. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, kontynuował naukę w gimnazjum w Radłowie. Następnie wstąpił do seminarium duchowego „Hosjanum” w Olsztynie. 14 stycznia 1962 roku uzyskał święcenia kapłańskie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w Kwidzyniu, a następnie studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1965 roku wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1968 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie prawa kanonicznego, a następnie adwokata Świętej Roty Rzymskiej.  W tym czasie uzyskał również dyplom archiwisty w Tajnym Archiwum Watykańskim.

Od 1970 roku pracował w kurii rzymskiej, najpierw w Kongresie do spraw Sakramentów, a następnie w Sekretariacie Stanu, gdzie wiele czasu poświęca sprawom Kościoła w Polsce. W tym czasie zostaje wyznaczony na przewodniczącego komisji ds. publikacji pism Karola Wojtyły sprzed wyboru na Stolicę Piotrową oraz redaguje polskojęzyczne wydanie 14 tomów zawierających nauczanie Papieża.

26 sierpnia 1989 roku- papież Jan Paweł II mianuje ks. Prałata Józefa Kowalczyka Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, nadając mu jednocześnie tytuł arcybiskupa tytularnego Heraklei. W tym samym roku otrzymuje również sakrę biskupią z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Jako nuncjusz apostolski w Polsce negocjował tekst umowy konkordatowej i 28 lipca 1993 r. podpisał konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

Wspierał działania mające na celu powołanie wydziałów teologicznych na uniwersytetach w Opolu w 1994 r., Olsztynie w 1999 r., Katowicach w 2000 r., Toruniu w 2001 r. i Szczecinie w 2004 r. Przyczynił się do przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Został odznaczony: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Wielkim Krzyżem Orderu Republiki Portugalskiej, Krzyżem Pro Piis Meritis Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego (Kawalerów Maltańskich), Wielkim Orderem św. Zygmunta Diecezji Płockiej oraz Medalem Milito pro Christo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Jest również laureatem odznaki honorowej Bene Merito za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, przyznaną przez Ministra Spraw Zagranicznych RP, nagrody „Orli Laur”, przyznanej przez kapitułę konsulów honorowych w Polsce oraz godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i statuetki „Złotego Hipolita” od Towarzystwa im. H. Cegielskiego; tytułu honorowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Deo et Patriae deditus (Bogu i Ojczyźnie oddany), Medalu Uniwersytetu Opolskiego.

Był inicjatorem budowy w miejscowości Jadowniki Mokre Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz Izby Pamięci Pontyfikatu Jana Pawła II przy tym ośrodku. Uroczyste poświęcenie i otwarcie Ośrodka miało miejsce 12 czerwca 2001 r.

W maju 2010 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim Prymasem Polski. Ingres do bazyliki prymasowskiej odbył 26 czerwca 2010 r. 17 maja 2014 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}