W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie do składania uwag dotyczących realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Na podstawie § 14 Programu współpracy na rok 2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/173/20 Rady Gminy Somianka z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Wójt Gminy Somianka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.

Uwagi dotyczące realizacji Programu współpracy należy zgłaszać w terminie do dnia 31 marca 2022 r. za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony formularz można przesłać:

  • listownie – adres: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B; 07-203 Somianka;
  • emailem – adres emaliowy: gmina@somianka.pl;
  • lub złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta Urzędu Gminy Somianka (parter) w godzinach urzędowania.


Formularz, Informację dotyczącą realizacji Programu współpracy oraz Program współpracy można otrzymać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Somianka lub pobrać ze stron internetowych: www.somianka.pl i www.ugsomianka.bip.org.pl zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Zgłoszone uwagi posłużą do oceny realizacji Programu. Ich analiza zostanie przedstawiona Radzie Gminy Somianka w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy za rok 2021. Ponadto one będą brane pod uwagę przy tworzeniu Programu na kolejny rok.

WÓJT

/-/ Andrzej Żołyński

 

Materiały

Roczny Program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Program​_współpracy​_na​_2021​_r​_z​_23102020​_r.doc 0.08MB
Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021
Informacja​_z​_real​_z​_programu​_współpracy​_z​_org​_​_poz​_w​_2021​_r​_-​_BIP​_i​_strona​_inter.docx 0.04MB
Formularz zgłoszenia uwag
Formularz​_uwag.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}