W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gmina Somianka, na podstawie umowy nr 123/NPRC/2024/JST zawartej w dniu 9 kwietnia 2024r. z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otrzymała w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 19 000,00 zł. Wsparciem finansowym zostały objęte: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Somiance (kwota dotacji: 4 000,00 zł), Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej (kwota dotacji: 12 000,00 zł) oraz Szkoła Podstawowa w Ulasku (kwota dotacji: 3 000,00 zł).

Kwota przyznanego wsparcia finansowego stanowi 80% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Pozostałe 20% (4 750,00 zł) to środki własne gminy.

belka

{"register":{"columns":[]}}