W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Wójt Gminy Somianka uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Gmina Somianka wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach programu kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big-Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W związku z powyższym w terminie do 15 marca 2023r. (włącznie) wszystkie osoby prowadzące gospodarstwo rolne na terenie gminy Somianka mogą zgłaszać się do udziału w programie. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Somianka lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Somianka, ul. Armii Krajowej 4, 07-203 Somianka (decyduje data stempla pocztowego). 

Wnioski dostępne są w siedzibie tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-somianka.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione. Realizacja programu na terenie gminy Somianka będzie uzależniona od uzyskania dotacji.
 

Materiały

Wzór wniosku w sprawie usuwania folii rolniczych
Wniosek​_w​_sprawie​_usuwania​_folii​_rolniczej.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}